Menu Zoek Bel ons Direct juridische advies
< terug naar Personeel

Moet ik nog partneralimentatie betalen als mijn ex een LAT-relatie aangaat?

Particulieren consument en geld
Redactie JuroFoon

Door: Redactie JuroFoon

Geplaatst op: 06 apr 2006

Particulieren consument en geld

Alimentatie

Onderhoudsplicht
Gedurende een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn beide partners onderhoudsplichtig voor elkaar. Bij beëindiging van het huwelijk of geregistreerd partnerschap houden de verplichtingen van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap op. Er kan echter wel een onderhoudsverplichting blijven bestaan; indien één van de ex-partners onvoldoende inkomsten heeft dan moet de ander in principe partneralimentatie betalen. 

Einde partneralimentatieplicht
De plicht om partneralimentatie te betalen eindigt als de ex-partner met een ander trouwt, een partnerschap aangaat of gaat samenwonen. De betalingsplicht eindigt van rechtswege (dus zonder rechterlijke tussenkomst) indien er voldaan is aan de eisen van artikel 1:160 Burgerlijk Wetboek (BW) waarvan de tekst luidt: 

“Een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij, eindigt wanneer deze opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.” 

Nieuw huwelijk/partnerschap
Bij een nieuw huwelijk of een geregistreerd partnerschap ontstaat tussen de nieuwe partners een onderhoudsplicht. De situatie is bovendien duidelijk: een huwelijk of partnerschap is makkelijk aan te tonen door de ex-partner zodat de alimentatieplicht stopt. 

Samenwonen
Bij samenwonen ligt het een stuk moeilijker. Er ontstaat geen wettelijke onderhoudsplicht tussen de twee nieuwe partners. En de alimentatieplichtige zal moeite moeten doen om feiten te verzamelen die een hechte samenwoonsituatie aantonen. Niet voor niets schakelen veel alimentatieplichtigen een particulier recherchebureau in om bewijs tegen de ex-partner te verzamelen. Als je kunt aantonen dat de ex-partner duurzaam samenwoont, dan stopt de alimentatieplicht. 

Voorwaarden
Om de beëindigingsgrond “samenwonen als ware men gehuwd” aan te tonen moet aan drie voorwaarden worden voldaan: 

  • samenwonen;
  • gemeenschappelijke huishouding;
  • affectieve relatie van duurzame aard waarbij de partners elkaar verzorgen. 

Stel nu je vraag!

Gratis starten

Nu een antwoord? Bel 0900-1411 op werkdagen tussen 08.00 en 20.00.

Rechters niet happig
In de rechtspraak wordt een beroep op beëindiging van de alimentatieplicht vanwege het samenwonen als ware men gehuwd niet zo vaak aangenomen. Aanname van de voornoemde grond om te stoppen met het betalen van alimentatie heeft namelijk ten gevolge dat de alimentatiegerechtigde geen partneralimentatie meer ontvangt, maar er is ook geen nieuwe onderhoudsplichtige die het verlies aan voorziening in het levensonderhoud kan opheffen, dan wel verplicht is op te heffen.

LAT-relatie
Maar hoe zit het met de alimentatieplicht als de ex-partner niet gaat samenwonen maar een LAT-relatie aangaat? Die situatie lijkt niet echt op een traditioneel huwelijk. Een LAT-relatie is niet samenleven met een ander "als waren zij gehuwd" omdat gehuwden meestal samenwonen. 

Samenwoonplicht voor gehuwden
Tot 2001 waren echtgenoten juridisch verplicht om samen onder één dak te wonen. Omdat de wettelijke samenwoonplicht voor gehuwden inmiddels is geschrapt, zou je kunnen verdedigen dat ook een LAT-relatie gezien moet worden als een huwelijk. 

Hoge Raad
De Hoge Raad heeft bevestigd (3 juni 2005, NJ 2005, 381, LJN: AS5961) dat het moeilijk blijft om van de partneralimentatieplicht af te komen op de grond dat de ex-partner samenwoont met een ander als waren zij gehuwd. Dit ondanks het feit dat in 2001 de samenwoningverplichting voor gehuwden is geschrapt. Het vervallen van de samenwoningplicht heeft geen gevolgen voor de uitleg van de term "als waren zij gehuwd". 

Situatie
In de betreffende procedure ontving de vrouw partneralimentatie en de ex-man deed een beroep op artikel 1:160 BW om de alimentatieplicht te beëindigen. De vrouw woonde niet samen maar voldeed volgens haar ex wel aan alle drie vereisten om “samenwonen als ware men gehuwd” vast te stellen. Omdat in 2001 de samenwoningverplichting voor gehuwden is vervallen was de alimentatieplichtige van mening dat bij een LAT-relatie ook aan de eisen van artikel 1:160 BW was voldaan.

De vrouw was een nieuwe affectieve relatie aangegaan. Na de scheiding heeft zij ruim een half jaar bij haar nieuwe partner gewoond totdat ze een eigen woning vond. Sindsdien was er sprake van een LAT-relatie. Zij hadden beiden een eigen woning waarvoor zij beiden hun eigen lasten droegen. De nieuwe man verbleef regelmatig dagen en nachten in de woning van de vrouw en ze gingen ook samen op vakantie. De vrouw kon gebruik maken van de auto van haar nieuwe partner. Op zijn beurt verrichtte hij soms klusjes voor de vrouw. De vrouw betaalde ook enige huishoudelijke kosten van de nieuwe partner.

Wat is een "normaal" huwelijk?
Maar volgens de Hoge Raad moet er om de vraag te beantwoorden of er in een voornoemde situatie sprake is van samenwonen als waren zij gehuwd worden gekeken naar de kenmerken van een “normaal” huwelijk. Een van de kenmerken van een “normaal” huwelijk is dat de echtgenoten met elkaar samenwonen, ondanks het wegvallen van de verplichting. Als er niet voldaan is aan de samenwoningeis dan kan de rechter redelijkerwijs niet tot het oordeel kunnen komen dat er sprake is van een samenleven zoals bedoeld in artikel 1:160 BW. 

Alimentatieplicht stopt niet, wel eventueel lager alimentatiebedrag
In deze situatie wordt de alimentatiegerechtigde beschermd tegen het inroepen van een sanctie die zo onherroepelijk is en zo uitzonderlijk is. De onderhoudsverplichting wordt immers beëindigd terwijl er niemand anders is die de onderhoudsplicht overneemt. Voor de alimentatieplichtige staat hooguit een beroep op verlaging van het alimentatiebedrag open, omdat er kosten worden bespaard en de behoeftigheid afneemt. Voor het overige kan de alimentatieplichtige alleen maar hopen dat de ander zo spoedig mogelijk met de nieuwe partner in het “huwelijksbootje” stapt.

reactiesreactie

Bram Broertjes |

Duis eget molestie libero. Duis vitae turpis sed augue elementum semper. Sed ut nibh sed purus quam, bibendum id urna eget, rhoncus posuere justo. Integer aliquet nunc ac massa rhoncus facilisis. Nam rhoncus leo a lectus gravida, vitae porttitor nibh bibendum. In lobortis bibendum sapien nec aliquet. In vitae turpis ultricies neque bibendum placerat. Proin bibendum rutrum fringilla.

Geef uw reactie

Meer artikelen over dit onderwerp

Vechtscheiding? Snellere oplossing, met één rechter

25 nov 2016

Redactie  JuroFoon
Vechtscheiding? Snellere oplossing, met één rechter

Is jullie huwelijk voorbij, en lukt het niet om de echtscheiding in goed overleg met je ex-partner te regelen? Je bent niet de enige die zich in deze vervelende situatie bevindt. Vechtscheidingen nemen toe in...

Scheiden? Leg je afspraken vast in een ouderschapsplan.

29 sep 2016

Redactie JuroFoon
Scheiden? Leg je afspraken vast in een ouderschapsplan.

De scheiding tussen Angelina Jolie en Brad Pitt is volop in het nieuws. Een belangrijk onderdeel hierbij is het co-ouderschap voor hun zes kinderen. JuroFoon gaat dieper in op hoe dit is geregeld in Nederland. Leg...

Wetsvoorstel wijziging Kinderalimentatie?

09 aug 2016

Redactie JuroFoon
Wetsvoorstel wijziging Kinderalimentatie?

Begin dit jaar is er een initiatiefwetsvoorstel ingediend om de regels over kinderalimentatie te herzien. Het doel is om de berekening van kinderalimentatie in de wet vast te leggen. Wat betekent dit wetsvoorstel...