Menu Zoek Bel ons Direct juridische advies
< terug naar Personeel

Nieuw systeem voor kinderalimentatie?

Particulieren consument en geld
Redactie JuroFoon

Door: Redactie JuroFoon

Geplaatst op: 10 jul 2012

Particulieren consument en geld

AlimentatieDe Raad voor de rechtspraak, een onderdeel van de rechtsprekende macht zonder rechtsprekende taken, heeft een voorstel gedaan voor een nieuw systeem voor de berekening van kinderalimentatie. Het voorstel is gericht op een vereenvoudiging van de vaststelling en berekening van kinderalimentatie.

Huidige systeem ondoorzichtig
Er zijn al langer bezwaren tegen het huidige systeem van kinderalimentatie, zowel bij betalers en ontvangers als bij rechtspraak en politiek. Velen vinden dat de berekening ervan te ingewikkeld en ondoorzichtig is. Bij de huidige manier van berekening worden namelijk allerlei individuele omstandigheden betrokken, waarover de ouders het onderling vaak oneens zijn. Het is hierdoor lastig te voorspellen wat het uiteindelijke resultaat van de berekening zal zijn.

Maatschappij verandert
Daarnaast is de maatschappij veranderd. Dit heeft niet alleen gevolgen voor partneralimentatie gehad (de klassieke rolverdeling tussen man en vrouw is grotendeels verdwenen), maar nu ook voor kinderalimentatie. Er is steeds vaker sprake van samengestelde gezinnen met kinderen van verschillende ouders, wat de complexiteit van de berekening in de hand werkt.

Huidige berekening
Kinderalimentatie wordt nu gebaseerd op enerzijds de behoefte van de kinderen en anderzijds de draagkracht van de alimentatieplichtige. Allerlei persoonlijke omstandigheden, zoals de mate van welstand waaraan het kind gewend is, worden bij de berekening meegenomen. Het uitgangspunt nu is dat het kind financieel niet slechter af zal zijn na de scheiding van zijn ouders.

Nieuw systeem
Het nieuwe systeem gaat kort gezegd uit van wat beide ouders gelet op hun inkomen zouden moeten kunnen bijdragen aan kinderalimentatie. Zo zal bij de draagkrachtberekening worden uitgegaan van vaste bedragen die niet gespecificeerd hoeven te worden; een zogenaamd forfaitair systeem. Daarbij gaat het erom welk bedrag iedere onderhoudsplichtige wordt geacht beschikbaar te stellen voor het kind.

De manier waarop de behoefte van de kinderen en het inkomen worden vastgesteld, blijft vrijwel gelijk als in het huidige systeem. Omdat echter slechts met (forfaitair bepaalde) basiskosten wordt gerekend, zal de berekening van de draagkracht eenvoudiger en meer te voorspellen zijn.

Omgang verdisconteerd
In het nieuwe systeem wordt de kosten van de omgang in de behoefte verdisconteerd. Dat houdt in dat de niet-verzorgende ouder door de tijd die een kind bij hem of haar doorbrengt voor een gedeelte voorziet in de behoefte van de kinderen, waardoor de verzorgende ouder kosten bespaart. Deze kosten worden verrekend in een korting van in principe 15% op de behoefte van het kind. Rechters en ouders mogen wel van dit percentage afwijken.

Vrije ruimte
In het huidige systeem is van het bedrag dat overblijft na aftrek van de kosten 70% beschikbaar voor kinderalimentatie. Anders gezegd: de onderhoudsplichtige heeft een vrije ruimte van 30%. In de nieuwe situatie wordt bij inkomens tot 2.500 euro met een lagere vrije ruimte rekening gehouden. Zo wordt afwenteling van armoede op de verzorgende ouder voorkomen.

Ouders gaan dus afhankelijk van hun draagkracht bijdragen in de kinderalimentatie. Is de draagkracht van beide ouders gezamenlijk onvoldoende om in de totale behoefte van de kinderen te voorzien, dan dragen ze allebei maximaal bij. Hebben ze samen wel voldoende draagkracht, dan dragen ze bij naar verhouding.

Met het nieuwe systeem zouden ouders bij scheiding sneller op de hoogte zijn van wat ze moeten gaan betalen. Omdat de uitkomsten minder onzeker zijn, wordt het voor ouders ook makkelijker zaken in overleg te regelen. In het najaar wordt definitief besloten of het nieuwe systeem doorgang gaat vinden.

Wat vind jij hiervan? Vind je het hoog tijd dat er een andere manier komt om kinderalimentatie te berekenen of vind je het overbodig? Geef nu je mening in de poll!

Deze poll is inmiddels gesloten. Je vindt de uitslag hier.

Wil je meer weten over alimentatie, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees ook:  Partneralimentatie gaat op de schop?
Lees meer: Hoe controleer ik of alimentatie naar de kinderen gaat?
Lees meer: Alimentatie (37): advocaat kan fiscale aftrekpost zijn
Lees meer: Betaalt een stiefvader kinderalimentatie na echtscheiding?

Stel nu je vraag!

Gratis starten

Nu een antwoord? Bel 0900-1411 op werkdagen tussen 08.00 en 20.00.

Bron: Raad voor de rechtspraak

reactiesreactie

Bram Broertjes |

Duis eget molestie libero. Duis vitae turpis sed augue elementum semper. Sed ut nibh sed purus quam, bibendum id urna eget, rhoncus posuere justo. Integer aliquet nunc ac massa rhoncus facilisis. Nam rhoncus leo a lectus gravida, vitae porttitor nibh bibendum. In lobortis bibendum sapien nec aliquet. In vitae turpis ultricies neque bibendum placerat. Proin bibendum rutrum fringilla.

Geef uw reactie

Meer artikelen over dit onderwerp

Vechtscheiding? Snellere oplossing, met één rechter

25 nov 2016

Redactie  JuroFoon
Vechtscheiding? Snellere oplossing, met één rechter

Is jullie huwelijk voorbij, en lukt het niet om de echtscheiding in goed overleg met je ex-partner te regelen? Je bent niet de enige die zich in deze vervelende situatie bevindt. Vechtscheidingen nemen toe in...

Scheiden? Leg je afspraken vast in een ouderschapsplan.

29 sep 2016

Redactie JuroFoon
Scheiden? Leg je afspraken vast in een ouderschapsplan.

De scheiding tussen Angelina Jolie en Brad Pitt is volop in het nieuws. Een belangrijk onderdeel hierbij is het co-ouderschap voor hun zes kinderen. JuroFoon gaat dieper in op hoe dit is geregeld in Nederland. Leg...

Wetsvoorstel wijziging Kinderalimentatie?

09 aug 2016

Redactie JuroFoon
Wetsvoorstel wijziging Kinderalimentatie?

Begin dit jaar is er een initiatiefwetsvoorstel ingediend om de regels over kinderalimentatie te herzien. Het doel is om de berekening van kinderalimentatie in de wet vast te leggen. Wat betekent dit wetsvoorstel...