Menu Zoek Bel ons Direct juridische advies
< terug naar Personeel

Samenwonen zonder samenlevingscontract

Samenwonen zonder samenlevingscontract
Redactie JuroFoon

Door: Redactie JuroFoon

Geplaatst op: 07 jun 2007

Samenwonen zonder samenlevingscontract

Geregistreerd partnerschap beëindigen Geregistreerd partnerschap Geregistreerd partnerschap aangaan Wonen

Stel nu je vraag!

Gratis starten

Nu een antwoord? Bel 0900-1411 op werkdagen tussen 08.00 en 20.00.

Lees ook meer over het geregistreerd partnerschap.

Als twee mensen samenwonen en hun relatie niet formeel vastleggen, betekent dit niet dat hun samenwonen geen gevolgen heeft. Zo verbinden veel overheidsinstanties wel degelijk gevolgen aan het samenwonen indien er een gezamenlijke huishouding gevoerd wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval op het gebied van uitkeringen en belastingen. 

Toch zijn er nog wel (juridische) verschillen, die vooral aan het licht komen wanneer de samenwoonrelatie eindigt zonder dat de partners afspraken hebben vastgelegd. Een schrijnend voorbeeld: komt een van de partners te overlijden, dan erft de ander niets. 

Wanneer samenwoners besluiten uit elkaar gaan, moeten zij op dat moment beslissingen nemen over een aantal zaken, bijvoorbeeld: de woning, de spullen die men samen heeft gekocht of die men al had, de (kinder)alimentatie, de omgangsregeling met betrekking tot de kinderen en het ouderlijk gezag. De wet kent geen specifieke regels voor hoe samenwoners hun zaken moeten regelen als zij uit elkaar gaan. Het is daarom erg belangrijk een samenlevingscontract te hebben. 

Koopwoning
De eigenaar van een koopwoning is degene die bij het kadaster als eigenaar staat geregistreerd. Als het huis op naam van beide partners staat, kan de ene partner de andere partner uitkopen. Daarbij moet worden uitgegaan van de marktwaarde, verminderd met de nog openstaande hypotheekschuld. Als geen van beiden de ander kan of wil uitkopen, dan zal de woning verkocht moeten worden. In dat geval hebben beide partners recht op de helft van de overwaarde.

Huurwoning
Als de oorspronkelijke huurder de huur opzegt, dan wordt de medehuurder automatisch de nieuwe huurder. Als de partijen het niet eens kunnen worden over de vraag wie in het huis mag blijven wonen, dan zal de rechter een beslissing moeten nemen. 

Boedel
Voor de boedel geldt dat de goederen eigendom zijn van degene op wiens naam de koopbonnen staan. Maar in veel gevallen staat er geen naam op de bonnen of zijn er geen bonnen meer. In dat geval worden de goederen beschouwd als gemeenschappelijk eigendom en zal men onderling tot een verdeling moeten komen.

Partneralimentatie
Als samenwonenden uit elkaar gaan, bestaat geen recht op partneralimentatie, zelfs niet als de samenwoonrelatie lang heeft geduurd en eigenlijk precies op een huwelijk lijkt. 

Kinderen
Kinderen die buiten een huwelijk worden geboren, staan in principe alleen in familierechtelijke betrekking tot de moeder. De vader kan wel door erkenning juridisch vader worden. Het kind kan door erkenning ook de naam van de vader krijgen. Hoewel er geen recht bestaat op partneralimentatie na beëindiging van de samenwoning, hebben de juridische ouders wel een onderhoudsplicht ten aanzien van de kinderen. Bovendien is het mogelijk dat de samenwoners nadat de man het kind heeft erkend, de ouders het gezamenlijk ouderlijk gezag hebben aangevraagd. 

Samenlevingscontract
Als men gaat samenwonen is het verstandig om een samenlevingscontract op te stellen. Een samenlevingscontract is een overeenkomst waarin mensen afspraken maken over allerlei zaken die met het samenwonen te maken hebben, zoals bijvoorbeeld: de financiële bijdrage in de kosten van elkaars levensonderhoud, de verdeling van de kosten van de huishouding, de verzorging en opvoeding van eventuele kinderen, wat er moet gebeuren als één van de partners overlijdt, een onderhoudsplicht na beëindiging van de samenwoning, het gebruik van bankrekeningen, de verdeling van de bezittingen bij beëindiging van de relatie en afspraken over alles wat met de woning te maken heeft. 

Notaris
U kunt samen onderling een overeenkomst maken, maar u kunt daarvoor ook naar de notaris gaan. Een notarieel samenlevingscontract wordt in de praktijk wel als voorwaarde gesteld om in aanmerking te komen voor bepaalde regelingen, bijvoorbeeld partnerpensioenregelingen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook voor het aanvragen van een hypotheek, kunnen banken vragen om een samenlevingscontract.

Buitenstaanders
Een samenlevingscontract geldt alleen tussen de samenwonende partijen, het heeft dus geen werking ten opzichte van derden. Stel u bent beiden aansprakelijk voor een bepaalde schuld maar u legt in het samenlevingscontract vast dat één van de partners de hele schuld op zich neemt, dan nog kan de schuldeiser de schuld op beiden verhalen want de schuldeiser heeft niets met het samenlevingscontract te maken. De ene partner moet dan vervolgens zelf de geïnde schuld op de ander verhalen. 

JuroFoon stelt voor u een samenlevingscontract op
Een samenlevingscontract laten opmaken kost een paar honderd euro maar is de investering zeker waard: u koopt daarmee een hoop zekerheid voor het geval de relatie onverhoopt stuk loopt. JuroFoon kan voor u een samenlevingscontract opstellen. Bel met onze juristen op 0900-1411 (80 cpm) voor meer informatie.

reactiesreactie

Bram Broertjes |

Duis eget molestie libero. Duis vitae turpis sed augue elementum semper. Sed ut nibh sed purus quam, bibendum id urna eget, rhoncus posuere justo. Integer aliquet nunc ac massa rhoncus facilisis. Nam rhoncus leo a lectus gravida, vitae porttitor nibh bibendum. In lobortis bibendum sapien nec aliquet. In vitae turpis ultricies neque bibendum placerat. Proin bibendum rutrum fringilla.

Geef uw reactie

Meer artikelen over dit onderwerp

De bank moet je boeterentes opnieuw berekenen

21 apr 2017

Redactie  JuroFoon
De bank moet je boeterentes opnieuw berekenen

Boeterentes van hypotheekverstrekkers blijken oneerlijk en te hoog te zijn. Daarom zegt de AFM dat de banken deze boeterentes opnieuw moeten berekenen, volgens de Europese richtlijnen. Dit kan voordelig zijn voor...

Gewonnen Case: onverborgen gebreken

27 jan 2017

Redactie JuroFoon
Gewonnen Case: onverborgen gebreken

Je bent verplicht gebreken aan je huis te melden als je het in de verkoop zet. Doe je dit niet, loop je het risico dat de reparatiekosten voor jouw rekening komen. In deze Gewonnen Case probeerden de kopers gebreken...

Getrouwd: toestemming van je partner nodig bij belangrijke beslissingen?

06 dec 2016

Redactie JuroFoon
Getrouwd: toestemming van je partner nodig bij belangrijke beslissingen?

Je bent getrouwd en jij en je partner nemen samen, vaak in goed overleg, belangrijke beslissingen. Soms schiet dit erbij in of wil je gewoon zelf bepalen dat je die nieuwe LED televisie aanschaft. Of je beslist zelf...