Menu Zoek Bel ons Direct juridische advies
< terug naar Personeel

Sprintplan nietig omdat Aegon geen WCK-vergunning had

Particulieren scheiden & alimentatie
Redactie JuroFoon

Door: Redactie JuroFoon

Geplaatst op: 21 mrt 2006

Particulieren scheiden & alimentatie

Geldzaken en Sociale zekerheid

Op 8 maart 2006 heeft de kantonrechter te Utrecht een opmerkelijke uitspraak gedaan in een Sprintplan-zaak. Volgens de rechter heeft Aegon onder de naam Spaarbeleg gehandeld in strijd met de Wet Consumentenkrediet (WCK) omdat zij geen vergunning had die verplicht was om leningen aan consumenten te verstrekken. 

Sprintplan
Het Sprintplan is een aandelenlease-constructie waarbij de maandelijkse inleg van de belegger bestaat uit rente over een van Aegon geleend bedrag. Met het bedrag koopt Aegon vervolgens aandelen. Na vijf jaar worden de aandelen weer verkocht en moet het geleende bedrag worden terugbetaald aan Aegon. Aan de overeenkomst is een Garantiewaarde verbonden die garandeert dat de verkoopopbrengst van de aandelen minimaal gelijk is aan een percentage van de koopprijs. In deze zaak bedraagt de Garantiewaarde 100%.

Drie vragen
De kantonrechter moest drie rechtsvragen beantwoorden:

 • Valt het Sprintplan onder de WCK?
 • Is aandelenlease als "belening van effecten" uitgezonderd van de WCK?
 • Had Aegon de verplichte vergunning?

Sprintplan valt onder de WCK
Volgens de WCK (artikel 1 aanhef en sub a onder 1) wordt verstaan onder "krediettransactie": 

iedere overeenkomst en ieder samenstel van overeenkomsten met de strekking dat door of vanwege de eerste partij (de kredietgever) aan de tweede partij (de kredietnemer) een geldsom ter beschikking wordt gesteld en de tweede partij aan de eerste partij een of meer betalingen doet.

De kantonrechter oordeelde dat een aandelenlease-overeenkomst als het Sprintplan, valt onder de definitie van krediettransactie in de WCK, er worden immers aandelen gekocht met geleend geld. 

Uitzondering: "belening van effecten"
In artikel 4 lid 1 onder h WCK staat een uitzondering voor de belening van aandelen (effecten):

Deze wet geldt voorts niet voor krediettransacties: die bestaan uit belening van ter beurze genoteerde effecten dan wel van niet ter beurze genoteerde effecten, voor zover de waarde daarvan door middel van een openbare prijsaanduiding voor een ieder kenbaar is, mits de kredietsom de waarde van de betrokken effecten op het tijdstip van het aangaan van de transactie niet te boven gaat;

Meerdere rechters, meestal in zaken tegen Dexia dat vergelijkbare aandelenlease-producten heeft aangeboden, hebben eerder al geoordeeld dat de uitzondering niet van toepassing is. Gevolg hiervan is dat aandelenlease-producten waarbij een lening wordt verstrekt gewoon vallen onder de WCK en dat de aanbieder een vergunning had moeten hebben om dergelijke producten aan te bieden. 

Ook in de onderhavige zaak oordeelde de kantonrechter in Utrecht dat de belenings-uitzondering niet van toepassing is. Dit is erg opmerkelijk omdat de rechtbank in Utrecht (dus niet de kantonrechter) in twee eerdere zaken tegen Aegon/Spaarbeleg had geoordeeld dat de aandelenlease juist wél als belening van effecten kan worden gezien. De gedupeerden in die eerdere zaken werden daardoor niet beschermd door de WCK, zie:

Geen vergunning
Nadat de kantonrechter had vastgesteld dat het Sprintplan een krediettransactie is die niet is uitgezonderd van de WCK, kwam de vraag aan de orde of Spaarbeleg ten tijde van het aanbieden van het aandelenlease-contract over de verplichte WCK-vergunning beschikte. Spaarbeleg erkende dat ze die niet had. 

Het rechtsgevolg is nietigheid van de aandelenlease-overeenkomst. Dat houdt in dat juridisch gezien de overeenkomst nooit heeft bestaan en dat de gedupeerde de maandtermijnen onverschuldigd heeft voldaan. In beginsel moet Spaarbeleg de betaalde inleg terugbetalen. Echter omdat de gedupeerde kennelijk bereid was om te beleggen en daarbij een zeker risico te lopen, is het volgens de kantonrechter onaanvaardbaar dat Spaarbeleg het volledige bedrag moet terugbetalen. De kantonrechter keek daarom naar het percentage waarmee het Aegon Garantiefonds tijdens de looptijd van het Sprintplan-contract in waarde was gedaald. Aegon mag dit percentage (dat nog uitgerekend moet worden) in mindering brengen op de terug te betalen inleg.

Al met al een redelijk goed resultaat voor de betreffende gedupeerde.

Volledige uitspraak:

Eerdere artikelen van JuroFoon waarin de WCK ter sprake komt:

Update 22 maart 2006
Piet Koremans van Platform Aandelenlease gaf enkele waardevolle aanvullingen:

  Begin nu met het freemium abonnement

  Gratis starten

  Stel je vraag of download handige voorbeelddocumenten - GRATIS

  • Het eindvonnis op Rechtspraak.nl verwijst naar een verkeerd tussenvonnis. Het juiste tussenvonnis is van 12 oktober 2005 en is te vinden op Platform Aandelenlease.
  • Het koersverlies is uiteindelijk op nul uitgekomen, zodat de gedupeerde zijn gehele inleg terugkrijgt.
  • Aegon heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan.

reactiesreactie

Bram Broertjes |

Duis eget molestie libero. Duis vitae turpis sed augue elementum semper. Sed ut nibh sed purus quam, bibendum id urna eget, rhoncus posuere justo. Integer aliquet nunc ac massa rhoncus facilisis. Nam rhoncus leo a lectus gravida, vitae porttitor nibh bibendum. In lobortis bibendum sapien nec aliquet. In vitae turpis ultricies neque bibendum placerat. Proin bibendum rutrum fringilla.

Geef uw reactie

Meer artikelen over dit onderwerp

Drank maakt meer kapot dan je lief is, wie gaat dat betalen?

19 jul 2016

Redactie JuroFoon
Drank maakt meer kapot dan je lief is, wie gaat dat betalen?

Iedereen heeft wel eens een drankje te veel op of net iets te diep in het glaasje gekeken. Vaak gaat het goed, maar soms ook niet. Wat als je in beschonken toestand jezelf of een ander (per ongeluk) schade...

Particulieren arbeidsrecht

25 okt 2012

Redactie JuroFoon
Wie betaalt: stiefvader of biologische vader?

Wie betaalt de kinderalimentatie als er zowel een biologische vader als een stiefvader is, en ze beiden onderhoudsplichtig zijn?

Particulieren consument en geld

15 mrt 2010

Redactie JuroFoon
Dexia aandelenlease: de huidige stand van zaken

Geruime tijd hebben de procedures met betrekking tot Dexia aandelenlease stilgelegen, omdat een uitspraak van de Hoge Raad werd afgewacht. Dit arrest kan een belangrijke leidraad vormen voor de lagere rechters in...