Menu Zoek Bel ons Direct juridische advies
< terug naar Personeel

Wat is verjaring?

Particulieren consument en geld
Redactie  JuroFoon

Door: Redactie JuroFoon

Geplaatst op: 21 mrt 2006

Particulieren consument en geld

Consument en geld

Stel dat een bedrijf lange tijd na het leveren van een dienst of product laat weten dat er nog een bedrag openstaat. Hoewel je pas na lange tijd met deze rekeningen geconfronteerd wordt, betkent dit niet dat je deze rekening niet meer hoeft te betalen. Belangrijk hierbij is hoeveel tijd het heeft gekost voordat de wederpartij de rekening alsnog verstuurd heeft. Door het verloop van een bepaalde tijd kan men immers bevrijd worden van een betalingsverplichting. Dit heet verjaring. 

Algemene verjaringstermijn: 20 jaar
Een rechtsvordering verjaart na 20 jaar, tenzij de wet anders bepaalt. Dit wil zeggen dat in beginsel door verloop van 20 jaar de wettelijke verplichting vervalt om een rekening te betalen. De termijn van verjaring begint op de dag, volgend op die waarop onmiddellijke nakoming kan worden gevorderd, tenzij de wet anders bepaalt. 

Verjaring bij contractuele vorderingen: 5 jaar
Naast de algemene verjaringstermijn heeft de wet voor een aantal rechtsvorderingen de verjaringstermijn ingekort naar vijf jaar. Een vordering die uit een overeenkomst voortvloeit (een geldvordering of een huurvordering) verjaart na vijf jaar. Vijf jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden, kan betaling dus niet meer worden afgedwongen. 

Verjaring bij consumentenkoop: 2 jaar
Is er sprake van een consumentenkoop, dat wil zeggen een overeenkomst waarbij de koper een particulier is en de verkoper handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt er zelfs een verjaringstermijn van twee jaren. Na twee jaar kan de verkoper dan ook geen betaling meer afdwingen. 

Bijzondere verjaringstermijnen
Verder kent de wet enkele bijzondere verjaringstermijnen, zoals:

  • schadevergoeding wegens milieuverontreiniging (30 jaar)
  • belastingschulden (5 jaar)
  • ontslagrecht
  • boetes

Begin nu met het freemium abonnement

Gratis starten

Stel je vraag of download handige voorbeelddocumenten - GRATIS

Verjaring en verkrijgende verjaring
Wie te goeder trouw een bepaalde zaak van iemand anders in bezit heeft, wordt na drie jaar eigenaar. Bij onroerende goederen (bv. een huis) en register-goederen (bv. een vliegtuig) bedraagt de termijn tien jaar. Een bezitter te kwader trouw (bv. een dief) wordt na twintig jaar vanzelf eigenaar.

Stuiting en verlenging van de verjaring
Om te voorkomen dat een vordering verjaart, zal de wederpartij veelal door middel van aanmaningen laten weten nog een vordering te hebben. Door het versturen van deze aanmaningen, kan men een lopende verjaringstermijn stoppen. Dat heet stuiting. Hiervoor is dan wel vereist dat de wederpartij kan aantonen dat deze aanmaningen binnen de verjaringstermijn verstuurd zijn, bijvoorbeeld door een aangetekende brief

Door stuiting van de verjaring, begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen op de dag volgend op de stuiting. Deze nieuwe termijn is gelijk aan de oorspronkelijke verjaringstermijn, maar niet langer dan vijf jaar.

Heb je vragen over verjaring of de regels daarvoor, neem dan contact  op met één van onze juristen.

Lees ook:  ‘Ben ik nu eigenaar van het stuk grond door verjaring?’

Meer artikelen over dit onderwerp

Minderjarig kind doet aankoop zonder toestemming. Wel of niet betalen?

11 jul 2016

Redactie  JuroFoon
Minderjarig kind doet aankoop zonder toestemming. Wel of niet betalen?

In deze zaak heeft een 16-jarige een abonnement op de sportschool afgesloten, zónder toestemming van zijn vader. Wettelijk moet een minderjarig kind bewijzen dat deze toestemming gegeven is, de praktijk werkt...

Zit ik aan mijn boeking vast, wanneer ik een vakantie heb geboekt?

27 jun 2016

Redactie  JuroFoon
Zit ik aan mijn boeking vast, wanneer ik een vakantie heb geboekt?

De jacht naar budgetvakanties is weer geopend en de reisaanbieders komen met aanbieding na aanbieding. Het is soms moeilijk om erachter te komen of het nu een echt koopje is of niet. Het kan gebeuren dat jij denkt...

Vlucht vertraagd, recht op vergoeding

20 jun 2016

Redactie  JuroFoon
Vlucht vertraagd, recht op vergoeding

Ken je dat? Die last-minute stress voordat je op het vliegtuig stapt? Rennen, file, een giga-rij bij de douane. Hijgend en bezweet kom je aan bij de gate, om erachter te komen dat de vlucht vertraagd is. Reizen is...