Menu Zoek Bel ons Direct juridische advies
< terug naar Personeel

Wat je moet weten over reorganisaties

Wat je moet weten over reorganisaties
Redactie JuroFoon

Door: Redactie JuroFoon

Geplaatst op: 11 okt 2016

Wat je moet weten over reorganisaties

Collectief ontslag Arbeidsovereenkomst Ontslag wegens reorganisatie Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Arbeidsrecht Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Bij een grote reorganisatie zoals bij ING is er vaak sprake van collectief ontslag. Hiervoor gelden bepaalde ‘spelregels’ voor de werkgever. Waar moet een werkgever zich aan houden, en wat kun je als werknemer verwachten? Word je meteen ontslagen? JuroFoon legt een aantal zaken helder aan je uit.

Collectief ontslag en verplichtingen werkgever
Collectief ontslag is als je werkgever het voornemen heeft de arbeidsovereenkomst van ten minste twintig werknemers die werkzaam zijn in één werkgebied, binnen een termijn van 3 maanden te beëindigen. Je werkgever dient dit voornemen te melden aan de vakbond en (eventueel) de ondernemingsraad. Ook moet een werkgever op basis van de wet het UWV inlichten over zijn voornemens. De melding aan de vakbond en het UWV is verplicht, om ontslagen proberen te voorkomen of te verminderen. Bijvoorbeeld door middel van herplaatsing of omscholing van werknemers. Wanneer een bedrijf in een slechte financiële situatie verkeert, geldt een duidelijke volgorde waarop werknemers ontslagen worden. Zo moeten eerst tijdelijke en ingehuurde krachten, zoals uitzendkrachten en zzp’ers, uit dienst. Ook AOW-gerechtigden, oproepkrachten en werknemers met een tijdelijk contract dat nog maximaal 26 weken duurt, worden het eerst ontslagen.

Wanneer een werkgever zich niet aan zijn wettelijke verplichtingen houdt in het kader van collectief ontslag kan een rechter het ontslag alsnog terugdraaien.

Reorganisatie achter de schermen: waar moet je op letten als werknemer
Reorganisaties spelen zich voornamelijk achter de schermen af voor werknemers. Het is een taak van de werkgever om hierbij de juiste (juridische) weg te bewandelen. Een werknemer zal de eerste gevolgen merken zodra er een herplaatsings- of omscholingstraject zal worden gestart.

Voor jou als werknemer is het heel belangrijk om goed in de gaten te houden of je werkgever zich wel aan zijn verplichtingen houdt. Wordt er overleg gevoerd met de vakbond en het UWV? Is er een herplaatsing of omscholing aangeboden? Het antwoord op deze vragen kan een werknemer vinden bij de vakbond of de ondernemingsraad. Wanneer je werkgever zich niet aan deze verplichten houdt, kan de vakbond of de ondernemingsraad je werkgever hierop wijzen.

Geen ontslag?
Een reorganisatie heeft gevolgen voor veel werknemers, maar het hoeft niet altijd je ontslag te betekenen. De volgende mogelijkheden kunnen soms van toepassing zijn:

  • andere functie;
  • overplaatsen;
  • outplacementtraject: dit houdt in dat de werkgever jou begeleidt naar een nieuwe baan;
  • het aanpassen van jouw secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ontslagvergunning bij UWV en het afspiegelingsbeginsel
Wanneer je werkgever het voornemen heeft jou te ontslaan kan hij dit niet zomaar doen. De werkgever dient namelijk een ontslagvergunning bij het UWV aan te vragen op grond van bedrijfseconomische redenen, indien de werkgever wil overgaan tot ontslag. De werkgever zal aan de hand van financiële gegevens moeten aantonen dat er ontslagen zullen moeten vallen. Wanneer het UWV aan de werkgever een ontslagvergunning verleent, mag de werkgever niet zelf beslissen wie hij wil ontslaan.

De werkgever is gebonden aan het afspiegelingsbeginsel. Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat per leeftijdsgroep werknemers met het kortste dienstverband worden ontslagen. Het doel hiervan is de leeftijdsopbouw zoveel mogelijk gelijk te houden voor en na het ontslag. Hierdoor kunnen niet alle jonge of alle oude werknemers ineens ontslagen worden.

Het UWV controleert de financiële gegevens, of het afspiegelingsbeginsel juist is toegepast en of de werkzaamheden inderdaad komen te vervallen. Ook zal het UWV kijken of de herplaatsingsmogelijkheden zijn benut en of er mogelijk door omscholing werknemers kunnen worden behouden.

Bezwaar maken of aanvechten
Het UWV stuurt de ontslagaanvraag van de werkgever naar de werknemer. Je hebt als werknemer twee weken de tijd om hierop te reageren en in verweer te gaan, als je het hiermee niet eens bent. Het UWV is dan verplicht om dit mee te nemen in het besluit. Je kan bij het opstellen van je reactie en je verweer ook JuroFoon inschakelen, zodat dit goed juridisch is ingedekt.

Stel nu je vraag!

Gratis starten

Nu een antwoord? Bel 0900-1411 op werkdagen tussen 08.00 en 20.00.

De werknemer kan het uiteindelijke besluit van UWV aanvechten door beroep in te stellen bij de kantonrechter. Ook hierin kan JuroFoon jou helpen. Bel naar een van onze juristen via 0900-1411, of neem contact op via ons contactformulier.

reactiesreactie

Bram Broertjes |

Duis eget molestie libero. Duis vitae turpis sed augue elementum semper. Sed ut nibh sed purus quam, bibendum id urna eget, rhoncus posuere justo. Integer aliquet nunc ac massa rhoncus facilisis. Nam rhoncus leo a lectus gravida, vitae porttitor nibh bibendum. In lobortis bibendum sapien nec aliquet. In vitae turpis ultricies neque bibendum placerat. Proin bibendum rutrum fringilla.

Geef uw reactie

Meer artikelen over dit onderwerp

Omzeilen van je concurrentiebeding?

12 mei 2017

Redactie  JuroFoon
Omzeilen van je concurrentiebeding?

In deze Gewonnen Case werd onze cliënt gehouden aan een concurrentiebeding. Wil je tegen dit concurrentiebeding ingaan, dan krijg je meestal een rechtszaak. Onze juriste heeft hem kunnen helpen zonder deze...

Bedrijfsuitje naar de haaien

05 mei 2017

Redactie  JuroFoon
Bedrijfsuitje naar de haaien

Wat een leuke werkdag voor de werknemers van duikbedrijf x zou moeten worden ging helemaal naar de haaien. Een werknemer wordt tijdens een duikexcursie namelijk gebeten door een haai. Het duikbedrijf vindt dat de...

Min-max contract: wat krijg je betaald als je langere tijd niet werkt?

05 mei 2017

Redactie  JuroFoon
Min-max contract: wat krijg je betaald als je langere tijd niet werkt?

Ee min-max contract vraagt behoorlijk wat flexibiliteit. De ene keer werk je bijvoorbeeld 24 uur en de andere keer 29 uur. In deze case behandelen we de vraag waar je recht op hebt als je een tijd niet hebt kunnen...