Menu Zoek Bel ons Direct juridische advies

Disclaimer


E-mail disclaimer

Vanuit de e-mail berichten van JuroFoon wordt via een hyperlink verwezen naar deze disclaimer. E-mail berichten van JuroFoon zijn slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie deze zijn gericht en kunnen informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet-, regelgeving of overeenkomst.

Indien u niet de geadresseerde(n) (of verantwoordelijk voor de bezorging van dit bericht bij de juiste persoon) bent, wordt u verzocht de verzender hiervan direct op de hoogte te stellen. JuroFoon B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Aan dit e-mail bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Meningen, conclusies en andere informatie in dit bericht die niet gerelateerd zijn aan de officiële bedrijfsactiviteiten van JuroFoon B.V., dienen geïnterpreteerd te worden als niet gegeven of op enigerlei wijze gesteund door JuroFoon B.V.

Disclaimer website

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan JuroFoon niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. JuroFoon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

JuroFoon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van JuroFoon. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

JuroFoon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van JuroFoon. JuroFoon behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van JuroFoon.

De informatie op deze webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. JuroFoon is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van JuroFoon verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar JuroFoon verwijst.

De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.

Contact JuroFoon

Niet-leden: 0900-1411 (€0,90p\m max €30,-)

Leden: 088-1411 000 (lokaal tarief)

Openingstijden callcenter:

Ma t/m vr: 8:00 tot 20:00 uur

Bezoekadres (geen post!):

Markt 28
6211 CJ Maastricht

Correspondentie:

Postbus 568
6200 AN Maastricht
Fax: 043 - 88 00 201

Of gebruik:

Contact formulierRelevante pagina’s