Huurovereenkomst voor bepaalde tijd

14-12-2005 | 1 reacties

Een verhuurder en een huurder kunnen een huurovereenkomst sluiten voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor de duur van één jaar. Een veel voorkomend misverstand is dat de huurovereenkomst zou eindigen na afloop van deze bepaalde tijd en dat de huurder de woonruimte dan zou moeten ontruimen. Het enkele verstrijken van de bepaalde tijd doet de huurovereenkomst echter niet eindigen. De verhuurder kan slechts in bepaalde gevallen de huurovereenkomst opzeggen.

Bepaalde tijd
Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd houdt in dat de verhuurder en de huurder een huurovereenkomst aangaan voor een minimale periode, bijvoorbeeld één jaar. Veel verhuurders willen zo een groot verloop in de woningen voorkomen. De verhuurder is er dan immers van verzekerd dat de huurder er minimaal voor een bepaalde tijd in zal zitten en alleen met toestemming van de verhuurder de huurovereenkomst voortijdig kan opzeggen.

Opzeggingsgronden
Indien de verhuurder na afloop van deze bepaalde tijd de huurovereenkomst wil beëindigen, zal hij hiervoor een gegronde reden moeten hebben. Om de huurder te beschermen kan de verhuurder alleen opzeggen wanneer één van de opzeggingsgronden van artikel 7:274 Burgerlijk Wetboek zich voordoet. De twee belangrijkste opzeggingsgronden zijn:

1. Goed huurderschap
De huurder gedraagt zich niet als een goede huurder. Hiervan is onder andere sprake als de huurder een betalingsachterstand heeft of voor veel overlast zorgt in de buurt.

2. Dringend eigen gebruik
De verhuurder heeft de woonruimte dringend nodig voor eigen gebruik. Hierbij dient een belangenafweging te worden gemaakt tussen het belang van de huurder om in de woning te blijven zitten en het belang van de verhuurder om de woonruimte zelf te gebruiken. Het is aan de verhuurder om zijn zwaarwegende belangen aan te tonen. Bovendien moet de verhuurder kunnen aantonen dat er passende andere woonruimte voor de huurder beschikbaar is.

Oneens met de opzegging?
Indien de huurder echter niet instemt met de opzeggingsgrond van de verhuurder blijft de huurovereenkomst in stand. De verhuurder dient dan naar de kantonrechter te stappen om beëindiging van de huurovereenkomst te vorderen. Zolang de kantonrechter de beëindiging van de huurovereenkomst niet heeft uitgesproken, blijft de huurovereenkomst in stand en kan de huurder niet verplicht worden de woonruimte te verlaten.

Opzegtermijn
De opzegtermijn voor de verhuurder bedraagt drie maanden. Voor elk jaar dat de huurovereenkomst heeft geduurd komt hier één maand bij tot een maximum van zes maanden.

Voortzetting
Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld één jaar) wordt zonder opzegging automatisch verlengd voor eenzelfde periode, tenzij in de huurovereenkomst iets anders is geregeld.

Deel deze pagina:

juridische vraag stellen

Ik heb een juridische vraag

Ben je op zoek naar duidelijk en deskundig advies voor jouw situatie? Wij staan je graag met raad en daad terzijde.

Vraag stellen

Reacties (1)

visser | 17.07.06 | 0:04

geld het huurrecht ook voor de vrije sector en als beschreven is in het contract dat het verhuurde object in de verkoop staat of als beschreven is dat de verhuurder het weer zelf gaat betrekken na opzegging van de huur?

met dank

Reactie plaatsen

Uw reactie wordt geplaatst op deze website. Heeft u een specifieke juridische vraag, gebruik dan dit formulier

Reacties dienen inhoudelijk relevant te zijn en te voldoen aan algemene fatsoensnormen. Met name het plaatsen van persoonlijke gegevens van derden wordt niet toegestaan. JuroFoon behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen.

Word nu lid van JuroFoon

  • Onbeperkt juridisch advies
  • Gratis juridisch advies via chat
  • Tot 50% korting op advocaten
  • Gratis juridische
    voorbeeldbrieven
Lid worden

Stel een juridische vraag:

@
Hoe gaan wij met jouw gegevens om?

Verwante onderwerpen