Moet ik nog partneralimentatie betalen als mijn ex een LAT-relatie aangaat?

06-04-2006 | 38 reacties

De plicht om partneralimentatie te betalen stopt als de alimentatiegerechtigde met een ander gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? En geldt dat ook als de ex-partner een LAT-relatie heeft?

Stel een juridische vraag
Hoe gaan wij met jouw gegevens om?

Onderhoudsplicht
Gedurende een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn beide partners onderhoudsplichtig voor elkaar. Bij beëindiging van het huwelijk of geregistreerd partnerschap houden de verplichtingen van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap op. Er kan echter wel een onderhoudsverplichting blijven bestaan; indien één van de ex-partners onvoldoende inkomsten heeft dan moet de ander in principe partneralimentatie betalen. 

Einde partneralimentatieplicht
De plicht om partneralimentatie te betalen eindigt als de ex-partner met een ander trouwt, een partnerschap aangaat of gaat samenwonen. De betalingsplicht eindigt van rechtswege (dus zonder rechterlijke tussenkomst) indien er voldaan is aan de eisen van artikel 1:160 Burgerlijk Wetboek (BW) waarvan de tekst luidt: 

“Een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij, eindigt wanneer deze opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.” 

Nieuw huwelijk/partnerschap
Bij een nieuw huwelijk of een geregistreerd partnerschap ontstaat tussen de nieuwe partners een onderhoudsplicht. De situatie is bovendien duidelijk: een huwelijk of partnerschap is makkelijk aan te tonen door de ex-partner zodat de alimentatieplicht stopt. 

Samenwonen
Bij samenwonen ligt het een stuk moeilijker. Er ontstaat geen wettelijke onderhoudsplicht tussen de twee nieuwe partners. En de alimentatieplichtige zal moeite moeten doen om feiten te verzamelen die een hechte samenwoonsituatie aantonen. Niet voor niets schakelen veel alimentatieplichtigen een particulier recherchebureau in om bewijs tegen de ex-partner te verzamelen. Als je kunt aantonen dat de ex-partner duurzaam samenwoont, dan stopt de alimentatieplicht. 

Voorwaarden
Om de beëindigingsgrond “samenwonen als ware men gehuwd” aan te tonen moet aan drie voorwaarden worden voldaan: 

  • samenwonen;
  • gemeenschappelijke huishouding;
  • affectieve relatie van duurzame aard waarbij de partners elkaar verzorgen. 

Rechters niet happig
In de rechtspraak wordt een beroep op beëindiging van de alimentatieplicht vanwege het samenwonen als ware men gehuwd niet zo vaak aangenomen. Aanname van de voornoemde grond om te stoppen met het betalen van alimentatie heeft namelijk ten gevolge dat de alimentatiegerechtigde geen partneralimentatie meer ontvangt, maar er is ook geen nieuwe onderhoudsplichtige die het verlies aan voorziening in het levensonderhoud kan opheffen, dan wel verplicht is op te heffen.

LAT-relatie
Maar hoe zit het met de alimentatieplicht als de ex-partner niet gaat samenwonen maar een LAT-relatie aangaat? Die situatie lijkt niet echt op een traditioneel huwelijk. Een LAT-relatie is niet samenleven met een ander "als waren zij gehuwd" omdat gehuwden meestal samenwonen. 

Samenwoonplicht voor gehuwden
Tot 2001 waren echtgenoten juridisch verplicht om samen onder één dak te wonen. Omdat de wettelijke samenwoonplicht voor gehuwden inmiddels is geschrapt, zou je kunnen verdedigen dat ook een LAT-relatie gezien moet worden als een huwelijk. 

Hoge Raad
De Hoge Raad heeft bevestigd (3 juni 2005, NJ 2005, 381, LJN: AS5961) dat het moeilijk blijft om van de partneralimentatieplicht af te komen op de grond dat de ex-partner samenwoont met een ander als waren zij gehuwd. Dit ondanks het feit dat in 2001 de samenwoningverplichting voor gehuwden is geschrapt. Het vervallen van de samenwoningplicht heeft geen gevolgen voor de uitleg van de term "als waren zij gehuwd". 

Situatie
In de betreffende procedure ontving de vrouw partneralimentatie en de ex-man deed een beroep op artikel 1:160 BW om de alimentatieplicht te beëindigen. De vrouw woonde niet samen maar voldeed volgens haar ex wel aan alle drie vereisten om “samenwonen als ware men gehuwd” vast te stellen. Omdat in 2001 de samenwoningverplichting voor gehuwden is vervallen was de alimentatieplichtige van mening dat bij een LAT-relatie ook aan de eisen van artikel 1:160 BW was voldaan.

De vrouw was een nieuwe affectieve relatie aangegaan. Na de scheiding heeft zij ruim een half jaar bij haar nieuwe partner gewoond totdat ze een eigen woning vond. Sindsdien was er sprake van een LAT-relatie. Zij hadden beiden een eigen woning waarvoor zij beiden hun eigen lasten droegen. De nieuwe man verbleef regelmatig dagen en nachten in de woning van de vrouw en ze gingen ook samen op vakantie. De vrouw kon gebruik maken van de auto van haar nieuwe partner. Op zijn beurt verrichtte hij soms klusjes voor de vrouw. De vrouw betaalde ook enige huishoudelijke kosten van de nieuwe partner.

Wat is een "normaal" huwelijk?
Maar volgens de Hoge Raad moet er om de vraag te beantwoorden of er in een voornoemde situatie sprake is van samenwonen als waren zij gehuwd worden gekeken naar de kenmerken van een “normaal” huwelijk. Een van de kenmerken van een “normaal” huwelijk is dat de echtgenoten met elkaar samenwonen, ondanks het wegvallen van de verplichting. Als er niet voldaan is aan de samenwoningeis dan kan de rechter redelijkerwijs niet tot het oordeel kunnen komen dat er sprake is van een samenleven zoals bedoeld in artikel 1:160 BW. 

Alimentatieplicht stopt niet, wel eventueel lager alimentatiebedrag
In deze situatie wordt de alimentatiegerechtigde beschermd tegen het inroepen van een sanctie die zo onherroepelijk is en zo uitzonderlijk is. De onderhoudsverplichting wordt immers beëindigd terwijl er niemand anders is die de onderhoudsplicht overneemt. Voor de alimentatieplichtige staat hooguit een beroep op verlaging van het alimentatiebedrag open, omdat er kosten worden bespaard en de behoeftigheid afneemt. Voor het overige kan de alimentatieplichtige alleen maar hopen dat de ander zo spoedig mogelijk met de nieuwe partner in het “huwelijksbootje” stapt.

juridische vraag stellen Ik heb een juridische vraag

Ben je op zoek naar duidelijk en deskundig advies voor jouw situatie? Wij staan je graag met raad en daad terzijde.

Vraag stellen

Deel deze pagina:

Reacties

Anuk | 12.04.06 | 22:02

Wat geburt na de sheiding met een van de partniors, als die nog geen Nederlandse nationalitijt heeft maar wel in NL getrouwd is? Geeld voor die mensen ook het zelfde wet?

S.Mets | 13.04.06 | 12:20

Ik snap het even niet, mijn vader is gescheiden van mijn moeder, zon 25 jaar geleden.

Mijn moeder ging nl. een andere relatie aan.

Mijn zusjes bleven bij pa, maar mijn moeder kreeg toch alimentatie.

Ik begrijp, dat ze die alimentatie krijgt van zijn pensioen.

Ze krijgt het nog steeds, en het schijnt niet teruggedraaid te kunnen worden.

Maar als ik dit zo lees, begrijp ik het dus niet, of het nu van het pensioen komt, of werk, het blijft toch hetzelfde?

(nl. alimentatie?)

jupiler71 | 14.04.06 | 0:26

er is een verschil tussen alimentatie / onderhoudsplicht voor zowel de vrouw als voor de kinderen geboren ten tijde van de gewezen affectieve relatie.

Doorgaans stopt de alimentatie/ onderhoudsplicht jegens de gewezen partner du moment dat zij op enigerlei wijze een nieuwe relatie aangaat.

De alimentatie / onderhoudsplicht jegens de kinderen blijft altijd bestaan, mits diegene die onderhoudsplichtig is onvoldoende inkomsten heeft hij failliet is dan wel gebruuik maakt van de wsnp.

Mocht er geen sprake zijn van enige uitzondering op de onderhoudsplicht dan is degene die het kind erkent heeft en of de biologische vader onderhoudsplichtig jegens de kinderen ontstaan tijdens de affective relatie

Jaap Groothuizen | 02.05.06 | 17:54

Hallo,

Ik wil met mijn nieuwe partner een huis kopen. Ik betaal op dit moment een flink bedrag aan alimentatie, omdat ik geen woonlasten heb. Als wij samen het huis kopen, wordt haar inkomen dan ook meegerekend in de nieuwe alimentatieberekening?

m.van der kieft | 19.05.06 | 17:38

wat kan ik doen als ik betalende van partner alimentatie,mijn verplichtingen wel na komt en mijn ex vrouw niet.wij hebben co ouderschap dus dat houd in dat je beiden voor de kosten van de kinderen moet opdraaien,maar nu zit mijn zoon op paardrijles en zij weigerd meetebetalen.

en zo zijn er nog meer kosten waar wij samen voor moeten betalen zoals in het convernant staat waar ik wel aanbetaald maar zij niet.wat kan en mag ik doen.

zij woont ook illegaal samen,zij staat bij haar ouders ingeschreven maar zij huurd (onder) van een vriendin en woond samen met een man die ook ergens anders ingeschreven staat.dus dat houd in dat ik gewoon moet blijven betalen zolang zij niet legaal samen wonen.

J. van der Heide | 26.06.06 | 11:39

Vorig jaar ben ik gescheiden.

Inmiddels heb ik sinds een paar weken weer een relatie met mijn ex-man. Er is nog geen sprake van een herstelhuwelijk; maar vooralsnog hebben we een soort LAT relatie. Toch hebben we het gevoel dat we iets moeten regelen. We hebben namelijk samen 4 kinderen en ik krijg voor hen en mezelf alimentatie. Hoe kunnen we dit het beste doen?

Mari | 15.09.06 | 17:14

Hallo,

Een familielid, zelfstandig ondernemer is enkele jaren geleden getrouwd, na 3 maanden gescheiden. Zijn ex heeft de kinderen (nu 12 en 13 jaar) toegewezen gekregen. Er is alimentatie vastgesteld, maar zakelijk gezien zit het hem tegen. Toch eist zijn ex vrouw verhoging van de alimentatie en dat hij voor zoveel mogelijk kosten van de kinderen opdraait (zelfs de hond!), terwijl hij het zich niet kan veroorloven. Zijn zaak staat aan de rand van faillisement en zij wil niet loslaten. Wat kan er hier aan gedaan worden? Hij kan al nauwelijks in zijn eigen levensonderhoud voorzien.

G.Brouwer | 07.11.06 | 21:25

In 2004 ben ik gescheiden,en in 2005 opnieuw getrouwd. Heb samen met mij nieuwe vrouw een huis gekocht en moet ook nog een flinke som aan alimentatie betalen.Mijn ex vrouw heeft ook een nieuwe relatie sinds 2004 en heeft een huis gehuurd,maar leef wel bij die man zonder dat ze officieel samen woont.Mag dat?en moet ik dan nog steeds zoveel alimentatie betalen.?Kan zelf al niet rond komen.

pvc4@mac.com | 17.11.06 | 19:03

Mijne Dames/heren,

Kan U mij enige opheldering verstrekken.

Toelichting:

Als volgt Nederlander is getrouwd voor de Nederlandse wet met Thaise gedurende 7 jaar.

Nu wil Thaise vanwege ontrouw van echtgenoot

scheiden. Ook haar visium loopt eveneens af in 2007 en moet verlengd worden. Ze kan zich op dit moment niet in eigen onderhoud voorzien.

Tevens heeft haar echtgenoot te kennen gegeven het huis te verlaten en de sleutels in te leveren.

Welke rechten heeft zij vanuit het huwelijk wat in gemeenschap van huwelijk is verbonden.

En komt ze nog in aanmerking voor vernieuwing van

haar verblijf visum voor de volgende 5 jaar.

Of kan ze een beroep doen op een Nederlands paspoort.

P. C.

Eric | 02.03.07 | 16:18

Nederland is een walhalla voor de gescheiden vrouw :(

Ploefje | 01.04.07 | 19:29

Ja Eric, maar er zitten ook altijd meerdere kanten aan één verhaal. Elke echtscheiding staat op zichzelf. En ben het wel met je eens dat het soms niet altijd eerlijk is voor de man..

francois | 24.04.07 | 20:25

Hoi,mijn ex vrouw heeft een andere vriend.Zij werkt maar een paar dagen,ze verdient maar 200 euro of 300 euro en de rest betaald de gemeente. Hoezo betaald haar nieuwe vriend niet een gedeelte van de huur en andere dingen.

Ze wonen samen maar ze trekt steun bij de gemeente;hoezo moet ik krap leven en zij of ze miljonair is??!!De inboedel moet ook nog verdeeld worden en zij wil hier niet aan meewerken.Wat kan ik er aan doen dat de gemeente niet meer hoeft te betalen.En ik wil ook niet dat mijn alimentatie omhoog gaat. Hoe pak ik dit aan??

Eric | 17.06.07 | 9:11

@ Ploefje: dat is waar. Er zijn altijd meerdere kanten aan een verhaal. Ik heb in principe geen moeite met wat door een rechter is vastgesteld. Het gaat mij om de mutaties ná de vaststelling.

De alimentatiebetalende is een uitkeringsinstantie waarmee naar hartelust kan worden gesjoemeld. Unfair.

RB | 19.07.07 | 16:53

Vrouwen die gescheiden zijn en niet willen werken en ook nog bijstand krijgen daar zakt mijn broek vanaf, ik zou dat zelf niet eens willen !! En dan staan zij nog in hun recht om onderhoudsplichtgeld te krijgen van hun exxen.... die wel moeten werken om alles te kunnen blijven betalen........Soms denk ik wel eens wat is recht hier in nederland ???

haringsma H | 31.10.07 | 14:20

Mijn ex loopt in de bijstand en woont al jaren samen, echter de soc. dienst wilt van mij alimentatie ontvangen. Nu moet ik kosten maken om aan te tonen dat mijn ex samenwoont. De soc. dienst ziet het anders nl. als "inwonend"!!!

Straks geeft de rechter de soc. dienst nog gelijk ook, want ik kijk in Nederland nergens meer van op en kan ik met terugwerkende kracht alimentatie betalen.

Wie kan mij advies geven tegen dit absurde onrecht?

AMDdJ | 17.01.08 | 13:24

Helaas loopt de wetgeving altijd achter bij de praktijk. Mensen zijn van nature inhalig en in het geval van ex-echtgenoten ook nog een keer rancuneus. In plaats van een stelling te nemen dat iemand een affectieve relatie oppakt, zou de term "verandering van huishouden", of dit nu een inwonend collega is van dezelfde kunne of een minnaar of minares, is niet ter zake doen. Het feit is dat er een bijdrage aan de lopende kosten wordt geboden, die dan niet meer uit de zak van de alimentatie plichtende ex-partner hoeft te komen.

Ik zou graag willen weten wie de pressiegroep heeft geinitieerd, zoals in de enquete in de Telegraaf wordt genoemd.

Wie kan helpen?

r.de winter | 23.02.10 | 14:55

Niet alleen partneralimentatie maar er zou ook kritischer gekeken moeten worden naar bestedingspatroon kinderalimentatie! Mijn partner betaalt iedere mnd. kinderalimentatie aan ex maar dat wordt nauwelijks aan het kind besteed! Zij werkt niet en heeft inmiddels een nieuwe werkende partner, maar het kind wordt verwaarloosd! Helaas is er geen inzage in haar bestedingspatroon en kunnen wij alleen maar machteloos toekijken. Hoe lossen anderen dit op?

vonneke | 09.04.10 | 15:26

ik begrijp niet waarom er partner alimentatie betaald moet worden, iedereen is in staat te gaan werken al is het maar thuiswerk of van mijn part enveloppen dichtplakken bij een bedrijf.

mijn man moet zoveel partneralimentatie betalen dat we zelf niet rond kunnen komen en ik moet gaan werken om zijn ex te kunnen betalen, dit is toch bezopen.

zijn ex zit heel de dag te luieren, waarom zou ze gaan werken als ze zo geld kan krijgen.

die partneralimentatiewet moet maar heel snel veranderd worden

John v Voorst | 10.06.10 | 15:49

Ook ik ben na 25 jaar getrouwt geweest te zijn 3 jaar geleden gescheiden,omdat mn EX het gras ergens anders Groener vond.

Ik ben weg gegaan en daarna kwam gelijk haar vriend inwonen.

Mooi verhaal lekker illegaal hij een beroepswerkeloze en zij werkt hooguit 15 tot 20 uur pe week.

En wachten netjes elke 1e van de maand af op komst van mijn 960 euro allementatie.

Om aan mijn allementatie plicht uit te komen moet ik ook eerst een Prive Speurder zijn werk laten doen, kosten zo rond de 5000 Euro,die heb ik natuurlijk niet op de plank liggen,en dan maar hopen op genoeg bewijs.

Ik kan mij voorstellen dat als een man alles kwijt raakt ,door het lint kan gaan.

Zelf verlaag ik me er niet aan omdat ik nog een redelijk leuk leven heb,maar een nieuw leven opbouwen met een andere vrouw kan ik wel vergeten(Domweg geen geld voor).

JE kan in dit land maar beter een scheur hebben dan kan alles en is je bedje gespreid.

Hoop dat onze nieuwe regering er is wat aan zal doen.

Een vrouw van 44 kan gewoon 40 uur per week werken,dat moet ik ook, zeker als er geen minderjarigen kinderen meer zijn.

Aan pakken die hap.

WANT HELAAS ER IS MAAR 1 RECHT ALS JE MAN BENT EN DAT IS BETALEN TOT JE DOOD GAAT!!!!!!!!!!

Jo22 | 26.06.10 | 12:35

Mijn nieuwe vriendin heeft twee kids 1 ervan is laatst naar pa in duitsland vertrokken om daar te gaan wonen, nu wil hij € 429,00 per maand hebben volgens de tabel van Dusseldorf.

Kan dit en als we ooit samen gaan wonen dan zou dat bedrag nog hoger worden. Heeft iemand raad

Pleun | 13.03.11 | 1:25

De ex van mijn vriend heeft 2 jaar samengewoond alleen niet officieel. Hij stond bij zijn ouders ingeschreven. Mijn vriend heeft altijd netjes partner alimentatie betaald maar is daar mee gestopt op het moment dat zij inmiddels een half jaar samenwoonde (onofficieel) nooit heeft zij daar op gereageerd dat ze het hier niet mee eens was. Uiteindelijk raakt haar relatie na ruim twee jaar uit en krijgt mijn vriend van het lbio een achterstandsrekening toegestuurd om als nog de partner alimentatie met terug werkende kracht te betalen. Sterker nog, als hij dit weigert te betalen word er loonbeslag gelegd. Ik vind het ongelooflijk dat dit in Nederland zomaar kan.

Moeten wij nu echt bewijzen dat zij hebben samengewoond en mogen we de kinderen hierbij betrekken?

Pleun | 13.03.11 | 1:26

De ex van mijn vriend heeft 2 jaar samengewoond alleen niet officieel. Hij stond bij zijn ouders ingeschreven. Mijn vriend heeft altijd netjes partner alimentatie betaald maar is daar mee gestopt op het moment dat zij inmiddels een half jaar samenwoonde (onofficieel) nooit heeft zij daar op gereageerd dat ze het hier niet mee eens was. Uiteindelijk raakt haar relatie na ruim twee jaar uit en krijgt mijn vriend van het lbio een achterstandsrekening toegestuurd om als nog de partner alimentatie met terug werkende kracht te betalen. Sterker nog, als hij dit weigert te betalen word er loonbeslag gelegd. Ik vind het ongelooflijk dat dit in Nederland zomaar kan.

Moeten wij nu echt bewijzen dat zij hebben samengewoond en mogen we de kinderen hierbij betrekken?

Fons | 19.10.11 | 9:36

Mijn ex-partner en ik zijn nu 5 jaar uit elkaar. Zij is de moeder van mijn zoon. We zijn nooit getrouwd geweest. Ik betaal geheel vrijwillig ruim € 700 per maand zodat zij en mijn zoon ook een redelijk bestaan kunnen hebben. Daar is geen rechter aan te pas gekomen. Inmiddels heeft zij een nieuwe vriend, ik gun haar alle geluk van de wereld en blijft gewoon mijn bijdrage overmaken. Ik heb het hier wel over een vrouw waar ik ooit een langdurige relatie mee heb gehad, die mijn zoon met de best mogelijke liefde en zorg omringt en waar ik veel respect voor heb.

Wat een gezeik allemaal om wat centen. En nee, ik heb geen mega inkomen of vermogen. Moet zelf ook de nodige financiele zorgen en moet het nodige laten om nog zo gul te kunnen zijn.

Btw. zij was degene die destijds een punt achter de relatie zette.

Christina Ryckelynck | 24.10.11 | 0:56

Geachte,

Mijn dochter is gehuwd. Haar man is iedere dag dronken, en de toestand thuis is niet meer te houden. Ze hebben drie kinderen, de oudste is bijna zestien, en heeft mij vanavond opgebeld: in tranen heeft hij zijn verhaal gedaan en hij smeekt zn moeder om te scheiden, omdat de vader hem meermaals verbaal en fysiek bedreigt. Mijn dochter heeft al eens een eventuele scheiding naar voor gebracht en toen heeft haar man gedreigd "dat hij nooit alimentatie zou betalen voor de kinderen, dat hij ze nog liever doodt." De grond van de zaak is dat mijn dochter enkele maanden geleden een paar vriendinnen heeft leren kennen, daar waar ze moeilijk kon aarden in het dorp waar ze in 2005 een huis hebben gekocht. Nu kan zij haar hart een luchten bij die vriendinnen, en voelt zij zich minder eenzaam met een man die geen zinnig woord uitbrengt, die geen verantwoordelijkheid draagt voor hun kinderen, die gewoon zijn job doet en nadien gaat drinken. Hij heeft MS, is nog steeds mobiel, rookt als een schoorsteen en drinkt iedere dag. Niemand in huis mag een woord noch een zucht slaken, als hun vader naar TV kijkt, iedereen loopt op de tippen van zn tenen voor de lieve vrede, en nu vraagt mijn dochter zich af wat zij kan doen: het huis zou moeten verkocht worden, maar die lening loopt nog maar zo kort, dus feitelijk zou zij niets meer in handen hebben, na de verkoop. Hij heeft renovaties laten uitvoeren, met geld dat hij van zijn moeder geërfd heeft, en hij dreigt met als wij niet meer onze bijdrage verder blijven doorbetalen ( wij helpen hen met 400,00 € / maand) zij de helft van de door hem gespendeerde gelden zal moeten terug betalen! Maar ze zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, en scheiding van erfenissen, kan hij die kosten op haar verhalen? Zij werkt zes dagen op de zeven, s avonds moet zij haar kinderen nog gaan ophalen en voor het avondeten zorgen, de was, de plas, kortom: al het huishoudelijk werk, want hij vindt dit maar normaal dat zij alles in huis voor haar rekening moet nemen. Hij doen niets in het huishouden, dit is geen eerlijke taakverdeling binnen het huwelijk, toch? Het feit dat zij enkele vriendinnen heeft leren kennen en zich daar beter bij voelt, kan hij niet waarderen. En juist daarom drinkt hij zich ieder dag lazarus. Die toestand is voor de kinderen niet houdbaar, en als grootouders maken wij ons daar grote zorgen om. Wat kunnen wij doen aan die situatie, hoewel hij zich door niemand de wet wil laten dicteren. Kan zij als gehuwde ergens apart gaan wonen, mét de kinderen, zonder wettelijk te scheiden? Ikzelf weet het niet meer, maar de toestand is van die aard dat het onverteerbaar geworden is, en dat er iets zal moeten gebeuren om mn dochter en de kindjes veilig te stellen.

Ik heb haar de raad gegeven naar de vrederechter te stappen, maar ze is bang dat hij nog méér aggressief zal worden... het is momenteel uitzichtloos. Ikzelf weet het niet meer.

MVG,

Christina

Echte Scheiding | 27.10.11 | 12:58

Mijn vrouw is het huis uit en de drie kinderen blijven bij mij. Zij heeft een partime baan van ongeveer het bijstandsniveau, maar heeft ook een nieuwe vriend (LAT relatie).

Wat moet ik doen bij het onderhandelen, ben niet van plan de vakantiereizen voor deze twee te betalen in de toekomst.

Er zijn ook nog gezamenlijke schulden

Strongwood | 19.01.12 | 18:50

Als uw ex partner een nieuwe relatie heeft en daarmee meer dan 50% samenwoont in een huis (kan ook om de beurt in elkaars huis zijn) dan is het raadzaam om een onderzoek te laten doen dat zorgt dat je van de partneralimentatie af komt

Www.strongwood.nl

Partneralimentatie | 17.02.12 | 15:50

Mijn ex is gan samenwonen bij familie. Hierdoor heeft zij dus aanzienlijk minder uitgaven.

Ze heeft mij het adres doorgegeven, dus dit hoef ik verder niet te bewijzen. Wat houd dit in voor de partneralimentatie?

Gekkuh Gerrit | 08.05.12 | 16:43

Nooit getrouwd geweest noch een geregistreerd partnerschap!!!,gehad met de moeder van mn kind! Moeder is nu getrouwd en 2 kinderen erbij met buitenlandse man!!! moeder was in 2009 vertrokken naar buitenland met ons 1e kind.Eind 2011 terug gekomen en uitkering aangevraagd! Toch word er voor mij effe een partneralimentatie bedrag berekend wat bijna dubbele is van mn reguliere alimentatie omdat ik mn kind natuurlijk heb erkend!!! Doorgegeven dat moeder is getrouwd en samenwoond! Maar word niks mee gedaan. Word gewoon simpel gezegd; "als je er niet mee eens bent,moet je maar een advocaat inschakelen.,gewoon betalen. alimentatie rechtstreeks naar die moeder.partneralimentatie per acceptgiro storten naar gemeente!" Nederland is een Gek en hypocriet land . pak die hypocriete moeders nou is aan of haal die kurken en oogkleppen van je hoofd af .

Monique Kraaijema | 10.05.12 | 13:51

De ex van mijn man woont samen maar wij kunnen dit niet bewijzen. Ze zijn al 6 jaar gescheiden, 2 kinderen, en ze heeft nog nooit met hem gepraat over de kinderen of wat dan ook. Ze weigert te praten met hem. Op brieven wordt niet gereageerd. We zijn ten einde raad omdat we zelf bijna onze rekeningen niet meer kunnen betalen. Wat kunnen wij hier aan doen. Hoe kunnen we dit aantonen.?

Ries | 04.11.13 | 20:36

Mijn vriendin woon 3 dagen bij mij en heeft zelf en huis moet ze bang zijn haar Alimentatie kwijt te raken onze relatie is heel pril vandaar

Genaaid | 05.12.13 | 0:01

Wat een ellende inderdaad als ik dit zo lees.

Na 28jaar bij elkaar en 21 jaar getrouwd te zijn geweest, zijn we vriendschappelijk uit elkaar gegaan. Toen kwam exhter aap uit de mouw en bleek dat al reeds voor de scheding een nieuw liefje had. We waren het eigenlijk eens dat het niet verder ging maar voor kinderen toch een goede verstaandhouding wilden blijven aanhouden. Ik betaal inclusief kinder alimentatie €3800 per maand... Ja een dik modaal salaris. Zij heeft nu een heftige relatie met die man, gaat samen op vakanties en komt er openlijk voor uit dat ik maar een miezerig mannetje ben (ze stemt ws op Wilders). Sinds ik ook weer een relatie heb, is het haat en nijd geworden. Zij lekker op vakantie en ik ploeteren om voor de inmiddels studerende kinderen collegegeld, kamerhuur, telefoon en boeken te kopen, terwijl zij niet eens tandarts voor thuiswonende kinderen voorziet...! Ik ben het zat om haar goudmijn te zijn, hun vakanties te betalen, fancy kleren en straks pensioen af te dragen... Wie kan mij verder helpen... Nee uiteraard is ze niet getrouwd en woont E niet samen, en zoekt niet naar werk, ook al was dat de drijfveer voor haar om op eigen benen te gaan staan!!!

alicia | 06.03.14 | 22:57

Hallo, bent u geconfronteerd met de financiële crisis, bent u op zoek naar hoofdsteden om een ​​droom bedrijf opstarten, heeft de economische melt je naar beneden geraakt, heb je het verwerven van die droom auto of huis, doyou hebben een onvoltooide project dat financiering nodig? Why Worry wanneer Avirl SLOAN COMPANY is er voor u. Solliciteren voor de lening die vandaag leven verandert. Wij bieden al soort lening die bij u past met elke spanning, zelfs met uw slecht krediet of records die u kunt zo lang je een mens bent krijg Aloan. Waarom sommige controleren waar anders? waarom onze service proberen niet geven? kom op geef ons een keer te proberen, kunt u contact met ons opnemen met het onderstaande e-mail: Alicia_grangomez(at)outlook.com

Wij bieden alle soorten van leningen bijvoorbeeld.

* Persoonlijke Lening

* Business Loan

* Beveiligde lening

* Ongedekte lening

* Consolidatie Lening

* Hypotheek

* Project Lening

* Student Loans

* Commerciële lening

* Autolening ETC ......

kunt u hieronder contact met ons opnemen met het e-mail: Alicia_grangomez(at)outlook.com

onze rente is verleidelijk en stresssless. verwacht uw antwoord .....

Giovanni | 07.03.14 | 0:41

Als je echt overal vanaf wil. Dan moet je gewoon zorgen dat je ontslagen word. Dan moet alles wel omlaag en op nul gezet worden.

Ik doe niet meer mee aan die flauwekul.

Diverse malen heb ik ze gewaarschuwed dat ik niet voor 50e p/m extra ga werken.

er word doodleuk gezegd wij kijgen 100 en van die honderd krijg je er 25 terug. Ja dat moet eerst maar eens blijken. En als je ze niet terug krijgt. Maar weer naar de rechtbank.? Er zit zo 50E extra op een rekening omdat de deurwaarder ook zijn geld wil en dan zit ik aan of onder het wettelijk minimum. Ga dus voortaan gewoon mijn administratie regelen zoals dat niet gaat als ik werk. Zeker aangezien ik nu gegijzeld ga worden. Notabene fouten van mijn werkgever en nalatigheid LBIO. Ja sry ik betaal geen belasting om door justitie gegijzeld te worden voor een situatie die ze zelf creeerde. Als een advocaat het aandurft klaag ik de staat wel aan. tijd voor een revolutie.

Een keizer die de machtmisbruikt kan ook vrezen voor zijn leven. Vroeg of laat komt er een opstand. Nu blijkt dat dames, het overgrote deel, niet met de macht om kunnen gaan. Terug maar naar het aanrecht dan maar. Emancipatie is ook een mislukking puur omdat ze helemaal geen 40uur willen werken. Klinkt hard. Ik was de meest geemancipeerde man die er maar bestaat. Echter staat de theorie haaks op de praktijk. Zelfs mijn standpunt over prostituees is 180 graden veranderd. Nee ik ben er nog nooit geweest. Kan ik niet betalen. maar zijn meest fantastische vrouwen. Je weet precies wat je er aan hebt. Nu zal menig zich wel opvreten. Ja sry stuk voor stuk waardeloos. Moet je eens een vrouw een blauwtje laten lopen. Sjonge jonge jonge en maar klagen over die mannen. In alles maar dan ook alles zijn ze erger. Niet geen haar beter. Gewoon erger. Vive la revolution

Ali Mentator | 26.03.14 | 12:01

Als je ex al een jaar met de buurman samenwoont in hun twee huizen, alles samen doen, de tuin reeds tot een grote tuin hebben gemaakt en de kinderen en zijzelf de huizen gebruiken als waren ze een huis, is er dan sprake van "samenwonen"?

Zij heeft geen werk, een uitkering en ontvangt een behoorlijke som alimentatie.

Ik heb de indruk dat ik degene ben die hun riante dubbele woonsituatie financiert..

Heb ik enige kans dat dit juridisch wordt gezien als "samenwonen"?

Javier | 13.06.14 | 19:10

Hoi Giovanni van een eerdere reactie. Ik ben van plan een site op te richten om onze krachten te bundelen en informatie uit te wisselen over partner alimentatie. Ook wil ik het bestedings gedrag van kinder alimentatie aan de kaak stellen. De staat laat ons in ons eigen sop gaar koken maar dat wil ik veranderen. Het is inderdaad tijd voor een revolutie die niet misselijk is. Ik heb er zin in. Beter is het om nooit te trouwen maar als je jong bent en verliefd wil je je liefje behagen. Maar het is een strop om je nek die van je leuke leven een hel kunnen maken. Laten wij dan lekker iedereen meegenieten van die hel. !!!!!

marian | 13.06.14 | 19:22

mijn ex betaald kinderalimentatie aan mij. sinds maart woont zijn vriendin als inwonende bij hem in huis. Nu beweren zij dat er niks veranderd aan de hoogte van de alimentatie die hij moet betalen aan mij omdat ze niet officieel samenwonen. wie weet of dit klopt.

Rocco | 12.11.14 | 9:34

Beste Marian, je gaat mij toch niet vertellen dat je er eigenlijk op uit bent om vriendin van ex te laten meebetalen aan jou kinderen, toch? Zo ja, dan moet je toch echt volwassen worden en in therapie gaan om je ex los te laten.

Claus | 31.01.15 | 12:00

Vrouwen als Marian, deinzen nergens voor terug. Ik schaam me soms dat ik zelf een vrouw ben als ik hun reacties hoor als " ik pluk je kaal als je mij verlaat " maar zelf maken ze thuis het leven van de man ondraaglijk. Ik durf te wedden dat ze meer geld geeist heeft inmiddels pfffff schaamteloze beesten !!!!

Reactie plaatsen

Uw reactie wordt geplaatst op deze website. Heeft u een specifieke juridische vraag, gebruik dan dit formulier

Reacties dienen inhoudelijk relevant te zijn en te voldoen aan algemene fatsoensnormen. Met name het plaatsen van persoonlijke gegevens van derden wordt niet toegestaan. JuroFoon behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen.

Auteursrecht JuroFoon

Het overnemen van artikelen is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van JuroFoon. Lees meer over de voorwaarden.