Echtscheiding: hoe worden de schulden verdeeld?

08-06-2009 | 0 reacties

Bij veel van de huidige echtscheidingszaken bestaat de boedel voor een groot gedeelte of helemaal uit schulden. Hoe wordt dan de inboedel verdeeld?

Het is al vervelend genoeg wanneer het op een echtscheiding aankomt, maar het kan nog lastiger worden als de scheiding gepaard gaat met een verdeling van schulden. Vaak wordt er over en weer getwist over wie welke schulden voor zijn rekening moet nemen.

Gemeenschap van goederen
Indien je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, vallen alle goederen en alle schulden die je samen met je partner hebt in de huwelijksgoederengemeenschap. Beide partijen hebben dan recht op de helft van de goederen én beide zijn voor de helft draagplichtig voor de schulden. De gemeenschap wordt ontbonden op de dag van de ontbinding van het huwelijk. Maatgevend voor de verdeling is dus de toestand van de gehele boedel op die dag.

Uitzondering
Op bovenstaande regel kan een uitzondering gemaakt worden, bijvoorbeeld wanneer partijen het daarover eens zijn of wanneer bijzondere omstandigheden voor de rechter aanleiding geven voor een andere verdeling. Zo kunnen bepaalde schulden specifiek door één partij zijn gemaakt. Ook kunnen er schulden ontstaan zijn, nadat partijen feitelijk al uit elkaar waren. Maar pas op: je hebt voor een andere verdeling van de schulden wel toestemming van de rechter nodig. En deze toestemming geeft de rechter niet altijd. 

Let op!
Wanneer de rechter besluit tot een andere verdeling dan ieder de helft, dan treft die verdeling alleen het scheidende koppel. De schuldeisers zijn daaraan niet gebonden. Een schuldeiser kan dus altijd op beide partijen zijn schuld verhalen.

Regres
Wanneer één partij wordt aangesproken voor een schuld die de andere partij voor zijn rekening had moeten nemen (door toedeling van de rechter), dan moet de eerste partij de schuld dus betalen. Maar deze heeft daarna wel de mogelijkheid om de betaalde schuld weer op de andere partij te verhalen. Dan is de verdeelsleutel van de rechter van toepassing. Deze vorm van verhaal halen heet regres nemen.

Huwelijke voorwaarden
Bij huwelijkse voorwaarden worden bij het aangaan van het huwelijk afspraken gemaakt over de boedel, schulden, etc. Het hangt van die afspraken af, hoe bij echtscheiding de verdeling van schulden bepaald wordt.

Wil je meer weten over echtscheiding, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees ook: Scheiding en huwelijkse voorwaarden: recht op overwaarde?
Bron: Rechtbank Utrecht, sector familie, 27 mei 2009, LJN BI6029

Deel deze pagina:

juridische vraag stellen

Ik heb een juridische vraag

Ben je op zoek naar duidelijk en deskundig advies voor jouw situatie? Wij staan je graag met raad en daad terzijde.

Vraag stellen

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Uw reactie wordt geplaatst op deze website. Heeft u een specifieke juridische vraag, gebruik dan dit formulier

Reacties dienen inhoudelijk relevant te zijn en te voldoen aan algemene fatsoensnormen. Met name het plaatsen van persoonlijke gegevens van derden wordt niet toegestaan. JuroFoon behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen.

Word nu lid van JuroFoon

  • Onbeperkt juridisch advies
  • Gratis juridisch advies via chat
  • Tot 50% korting op advocaten
  • Gratis juridische
    voorbeeldbrieven
Lid worden

Stel een juridische vraag:

@
Hoe gaan wij met jouw gegevens om?

Verwante onderwerpen