Menu Zoek Bel ons Direct juridische advies
< terug naar

Arbeidsrecht

Juridische oplossingen

0900 - 1411 (90 cpm max 30 euro)

Leden bellen dit lokaal nummer

stel je vraag of word direct lid!

  • Deskundig en snel advies
  • Direct een jurist aan de lijn
  • Op werkdagen van 8 tot 20 uur
Heb je een juridisch geschil met je werkgever en wil je graag weten wat je rechten en plichten zijn? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Wij vertellen je over je rechten en plichten en staan je bij als je jouw juridisch probleem niet zelf kunt oplossen.

In onze arbeidsrecht afdeling vertellen we je alles wat je moet weten over bijvoorbeeld je arbeidsovereenkomst, het loon, transitievergoeding, wat je kunt doen bij ontslag of een arbeidsconflict en hoe het zit met verlof en vakantiedagen. Als je bent ontslagen of als er sprake is van dreigend ontslag, meld je ontslagzaak dan direct aan via ons ontslag intakeformulier. Dan krijg je direct hulp en advies van ervaren ontslagjuristen.

Actuele wetswijzigingen: Wet Werk & Zekerheid - 2015, 2016

De Wet Werk en Zekerheid (Stb. 2014, 216) is in juni 2014 door de Eerste Kamer aangenomen. Het doel is om de wet beter te laten aansluiten op de veranderende arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen en vooral de tweedeling tussen mensen met een vast contract en flexwerkers te verkleinen.

De wijzigingen die deze wet met zich brengt, treden gefaseerd in werking. Op het gebied van flexibele arbeidsrelaties zijn de wijzigingen doorgevoerd vanaf januari 2015, met als belangrijke onderwerpen het concurrentiebeding, het proeftijdbeding en de aanzegplicht van de werkgever.
Het nieuwe ontslagrecht en de nieuwe ketenregeling hebben hun intreden gedaan in juli 2015. Hierin stonden voornamelijk zaken over de maximale contractsduur van tijdelijke contracten, de ontslagroute via het UWV of de kantonrechter, de transitievergoeding en de bedenktermijn voor de werknemer bij ontslag met wederzijds goedvinden. Op dit moment worden de laatste wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de maximale duur van het recht op WW (werkeloosheidsuitkering). Sinds 1 januari 2016 is de duur en de opbouw van de WW veranderd. De maximale duur van de uitkering wordt stap voor stap teruggebracht naar 2 jaar in 2019.

Ontslag

De wet is heel duidelijk over de rechten en plichten van de werkgever en de werknemer bij ontslag. Toch kan het lastig zijn om te weten wat je moet doen. Er zijn namelijk verschillende soorten ontslag en diverse redenen waarom je ontslagen kan worden. We vertellen hier meer over onder Ontslag.

Arbeidsconflict en de vaststellingsovereenkomst

Als de werkgever en werknemer niet meer met elkaar door één deur kunnen, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst op grond van een zogenaamde ‘verstoorde arbeidsverhouding’ opzeggen. Hij dient in dit geval ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken bij de kantonrechter. Werkgever en werknemer kunnen echter ook in onderling overleg afspreken het dienstverband te beëindigen. Er is dan sprake van beëindiging met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer maken zelf afspraken over het ontslag, zoals de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, en leggen dit vast in een vaststellingsovereenkomst. Op onze informatiepagina’s over Ontslag kan je hier alles over lezen.

Ontslag nemen

Als het goed is, heb je met je werkgever afspraken gemaakt over de opzegtermijn die geldt als je uit dienst wilt treden. Van belang is dat de opzegtermijn die in jouw arbeidsovereenkomst staat, voldoet aan de wettelijke regels. Meer info over regels bij ontslag lees je hier.

Ontslagvergoeding bij reorganisaties

De meeste grote bedrijven hebben als onderdeel van de cao een sociaal plan opgenomen. In zo'n plan wordt onder andere bepaald welke vergoeding geldt bij gedwongen ontslag. We vertellen je hier meer over welke regels gelden bij gedwongen ontslagen bij een reorganisatie.

Ontslagvergoeding bij individueel ontslag

Het kan zijn dat je werkgever reden ziet om jouw arbeidsovereenkomst vervroegd te beëindigen. Dit ontslag is alleen mogelijk als er volgens de wet een goede reden voor ontslag is. Daarbij gelden vaste regels voor de hoogte van de vergoeding die de werkgever moet betalen. In de meeste gevallen heeft de werknemer namelijk recht op een transitievergoeding (vroeger ook wel ontslagvergoeding genoemd). Voorwaarde is dan wel dat de arbeidsovereenkomst ten minste 2 jaar heeft geduurd. Lees meer hierover onder Ontslagvergoeding/Transitievergoeding.

Ontslag en uitkering

Als je door jouw werkgever bent ontslagen en je hebt niet meteen een nieuwe baan, wil je waarschijnlijk een WW-uitkering aanvragen. Daar gelden strikte regels voor en de uitkeringsinstantie UWV bepaalt of je hier wel of geen recht op hebt. Meer info over de WW kan je vinden onder Ontslag & WW.

Meer artikelen over dit onderwerp

Ziek thuis, en nu?

15 jun 2017

Redactie  JuroFoon
Ziek thuis, en nu?

Je hebt je ziek gemeld bij je baas. Na een stressvolle periode gaat het nu echt niet meer. Je bent zowel mentaal als lichamelijk helemaal op, en je verwacht ook niet dat je snel weer in staat bent om je werk weer op...

Mijn zus gaat trouwen, krijg ik daar vrij voor?

14 jun 2017

Redactie JuroFoon
Mijn zus gaat trouwen, krijg ik daar vrij voor?

Op hoeveel vakantiedagen je recht hebt en hoelang je zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof kunt opnemen is wettelijk geregeld. Maar hoe zit het als je zoon gaat trouwen? Of als je oma komt te overlijden? Krijg je...

Omzeilen van regels minimumloon wordt aangepakt!

14 jun 2017

Redactie JuroFoon
Omzeilen van regels minimumloon wordt aangepakt!

Verdien jij, of iemand die je kent, minder dan het minimumloon? De overheid wil dit soort onderbetalingen aanpakken. Er worden sancties opgelegd aan bedrijven die zich niet aan de regels houden. Wie controleert dat...