Menu Zoek Bel ons Direct juridische advies
< terug naar

Discriminatie op het werk

Juridische oplossingen

0900 - 1411 (90 cpm max 30 euro)

Leden bellen dit lokaal nummer

stel je vraag of word direct lid!

 • Deskundig en snel advies
 • Direct een jurist aan de lijn
 • Op werkdagen van 8 tot 20 uur
Hoewel discriminatie op het werk bij wet verboden is, komt het maar al te vaak voor. Het kan zijn dat je werkgever discrimineert of dat collega’s elkaar onderling discrimineren. De wet is redelijk duidelijk over wat niet mag. Word jij gediscrimineerd op het werk? Of zie je het gebeuren dat een collega gediscrimineerd wordt? Neem dan contact op met een van onze juristen via 0900-1411. Gezamenlijk kijken we naar de aard van de zaak en kunnen we je van advies voorzien over wat je het beste kunt doen.

Discriminatie door werkgever

Hoewel het niet mag, kan een werkgever wel discrimineren. Vaak gebeurt dit tijdens sollicitatieprocedures, rondom promoties, ontslagrondes of bij het vaststellen van het salaris. In verschillende wetten is vastgelegd dat discriminatie niet mag. Zo is er bijvoorbeeld de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen en de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd.

Al met al mag er in Nederland niet gediscrimineerd worden vanwege:
 • Godsdienst
 • Levensovertuiging
 • Politieke overtuiging
 • Ras
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Seksuele geaardheid
 • Burgerlijke staat
 • Handicap of chronische ziekte
 • Leeftijd
 • Arbeidsduur (fulltime of parttime)
 • Soort contract (vast of tijdelijk)
Een werkgever kan daarnaast direct of indirect discrimineren. Bij directe discriminatie wordt iemand expliciet uitgesloten. Van indirecte discriminatie is sprake als de werkgever criteria gebruikt die in eerste instantie neutraal lijken, maar uiteindelijk toch mensen uitsluiten. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als er wordt gevraagd naar iemand die de Nederlandse taal foutloos spreekt. Op die manier zouden buitenlandse werknemers meer worden uitgesloten, dan andere werknemers. De werkgever mag dit onderscheid alleen maken wanneer dit gerechtvaardigd is voor de functie.

Discriminatie voorkomen

Een werkgever is verplicht om discriminatie en pesten in het bedrijf aan te pakken. In de Arbowet is geregeld dat er een beleid moet zijn om zogenaamde psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen. Direct en indirect onderscheid, oftewel discriminatie, valt onder psychosociale arbeidsbelasting. Als een werkgever hier geen beleid voor heeft, kan de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maatregelen nemen en zelfs een boete uitdelen. Een werkgever kan daarnaast diverse maatregelen nemen om discriminatie op de werkvloer tegen te gaan. Denk aan het aanspreken van daders op hun gedrag, het aanstellen van een vertrouwenspersoon, het instellen van een klachtencommissie en het duidelijk maken aan werknemers dat discriminatie niet getolereerd wordt.

Meer artikelen over dit onderwerp

Cyberpesten of online je mening uiten?

12 mei 2017

Redactie JuroFoon
Cyberpesten of online je mening uiten?

Je ongezouten mening geven over Trump zijn kapsel op het wereldwijde web. Niemand die jou wat kan maken. Maar kan niemand jou wat maken? Waar ligt de grens? Wanneer verandert je vrije mening naar smaad en laster?...

Positieve discriminatie op het werk doe je zo

23 aug 2016

Redactie JuroFoon
Positieve discriminatie op het werk doe je zo

Positieve discriminatie is bedoeld om minderheidsgroepen meer kans te geven op de arbeidsmarkt. Als ondernemer mag je dus vrouwen of etnische minderheden voorrang geven, mits er sprake is van gelijke geschiktheid....