Menu Zoek Bel ons Direct juridische advies
< terug naar

Functiewijziging

Juridische oplossingen

0900 - 1411 (90 cpm max 30 euro)

Leden bellen dit lokaal nummer

stel je vraag of word direct lid!

  • Deskundig en snel advies
  • Direct een jurist aan de lijn
  • Op werkdagen van 8 tot 20 uur
Een functiewijziging is in feite een wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Dit houdt meestal in dat je als werknemer de vraag krijgt van je werkgever om een andere functie tegen een ander salaris uit te gaan voeren. Zo’n functiewijziging is aan een aantal voorwaarden gebonden. Daarnaast brengt zo’n verzoek tot functiewijziging van je werkgever een aantal rechten en plichten met zich mee voor jou. We zullen ze hieronder bespreken.

Functiewijziging schriftelijk vastgelegd?

In veel arbeidscontracten is opgenomen dat je als werknemer verplicht bent om alle redelijke opdrachten van je werkgever uit te voeren. Ook kan het zo zijn dat er in je arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen.

Is er niet zoiets dergelijks in je arbeidscontract opgenomen, dan is een wijziging van je functie pas mogelijk als jij ermee instemt.

Functiewijziging vastgelegd

Als een functiewijziging schriftelijk is vastgelegd in je arbeidscontract of in de cao zijn er vaak twee mogelijke situaties: 
  • Er is schriftelijk een ruime taakomschrijving opgenomen
  • Er is schriftelijk een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen
Als in je arbeidsovereenkomst is opgenomen dat het je plicht is om elke redelijke opdracht te aanvaarden, spreken we van een ruime taakomschrijving. De werkgever heeft dan flink wat ruimte om jouw taken en opdrachten te wijzigen. Je werkgever kan je verzoeken om andere taken uit te gaan voeren. Als werknemer is het je plicht om op dat moment alle redelijke opdrachten te aanvaarden.

Als er een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, heeft je werkgever het recht heeft om je functie eenzijdig te wijzigen. Het is dan wel nodig dat hij een zodanig zwaarwichtig belang heeft om dat ook daadwerkelijk te doen. Het belang van je werkgever om je functie te wijzigen, moet groter zijn dat het belang van jou als werknemer om je functie te blijven uitvoeren.

Functiewijziging niet vastgelegd

Als er in de cao of in je arbeidsovereenkomst niets is vastgelegd over het wijzigingen van je functie, dan kan je werkgever een beroep doen op goed werknemerschap of redelijkheid en billijkheid. Dan ben je als werknemer in principe niet verplicht om direct in te stemmen met een functiewijziging. Wel heb je als werknemer ook hier de plicht om open te reageren en positief in te gaan op redelijke voorstellen waar je werkgever mee komt. Zomaar ‘nee’ zeggen doet je zaak geen goed.

Plichten werknemer

Als je werkgever je functie wil wijzigen is het altijd jouw plicht als werknemer om open te reageren op de voorstellen waar je werkgever mee komt. Het maakt hiervoor niet uit of er wel of niet iets is afgesproken over een functiewijziging. Je mag een opdracht van je werkgever alleen afwijzen als in alle redelijkheid niet van je verwacht kan worden het voorstel te aanvaarden. Het lastige is dat het vaak aan de rechter is om te bepalen wat wel en niet redelijk is.

Salaris en functiewijziging

Als je instemt met een functiewijziging, betekent dat niet automatisch dat je ook instemt met een aanpassing van het salaris. Je werkgever mag daar niet zomaar van uitgaan. Als je als werknemer niet instemt met een aangepast salaris, zal je werkgever naar de rechter moeten stappen. De rechter moet hier dan een uitspraak over doen.

Plaatst jouw werkgever je voor een bepaald feit en heb je geen keuze om het voorstel te accepteren of niet? Dan kan het zijn dat je werkgever handelt in strijd met wat redelijk en billijk is. Neem in dat geval contact op met een van onze juristen via 0900-1411, dan helpen we je graag verder.