Menu Zoek Bel ons Direct juridische advies
< terug naar

Goed werknemerschap

Juridische oplossingen

0900 - 1411 (90 cpm max 30 euro)

Leden bellen dit lokaal nummer

stel je vraag of word direct lid!

  • Deskundig en snel advies
  • Direct een jurist aan de lijn
  • Op werkdagen van 8 tot 20 uur
In de wet is vastgelegd dat je je als werknemer moet gedragen als een ‘goed’ werknemer. Dit is vrij vaag. Wat mag je wel en niet doen? Natuurlijk wordt er niet verwacht dat je het altijd goed kan vinden met je werkgever, maar wel dat je altijd erop moet letten dat je gedrag redelijk is. Lees gauw verder voor meer informatie of goed werknemerschap!

Plichten als goed werknemer

Op grond van het goed werknemerschap heb je als werknemer een aantal plichten waar je aan moet voldoen. Zo dien je als goed werknemer:
  • te voldoen aan redelijke voorstellen en opdrachten van je werkgever;
  • in bepaalde gevallen te voldoen aan een verzoek tot overwerk;
  • opdrachten uit te voeren die niet of niet geheel binnen je functieomschrijving vallen, in het geval van bijvoorbeeld ziekte of afwezigheid van andere werknemers;
  • een redelijk aanbod van de werkgever voor een functiewijziging niet te weigeren. geen concurrerende nevenwerkzaamheden te verrichten;
  • door de werkgever aangegeven bijscholing te volgen;
  • te voldoen aan je informatieplicht en de werkgever alle benodigde informatie te geven;
  • je niet uit te laten over je werkgever op een manier die de werkgever kan schaden.

Diefstal op het werk

Stelen is een ernstige zaak. Er kunnen ernstige gevolgen aan diefstal verbonden worden. Diefstal op het werk kan ontslag betekenen. Maar er zijn ook omstandigheden waarin ontslag vanwege diefstal een te vergaande maatregel is.

De gevolgen van beschuldiging van diefstal zijn ernstig: je bent verwijtbaar werkloos, je hebt geen inkomen, je krijgt geen WW-uitkering en je kan zelfs nog door Justitie strafrechtelijk vervolgd worden. Het is dus van het grootste belang dat je zo snel mogelijk juridisch advies opvraagt. Onze juristen kunnen je in het geval van ontslag goed verder helpen. Neem dus gelijk contact op met onze juristen in het geval van ontslag ( 0900 14 11 90 ct/ min, met een max. van € 30,- )

Diefstal niet altijd geldige ontslagreden

Als je iets gestolen hebt, kan het soms zo zijn dat je toch niet ontslagen mag worden. Diefstal levert weliswaar volgens de wet een grond op voor ontslag op staande voet, er is veel rechtspraak over werknemers die in het geweer zijn gekomen tegen ontslag vanwege diefstal. Hieruit is af te leiden dat het bij gerechtvaardigd ontslag door diefstal niet zozeer gaat om de hoogte van het bedrag, maar om de omstandigheden met betrekking tot de werknemer en de diefstal. Diefstal levert dus niet altijd een gerechtvaardigd ontslag op. Er kunnen bijkomende omstandigheden zijn, waardoor ontslag door diefstal een te ingrijpende maatregel is. Zo kunnen de gevolgen van een ontslag voor jou als werknemer onevenredig zwaar zijn in verhouding tot je staat van dienst, leeftijd of andere factoren. Ook kan de situatie met zich mee brengen dat de werkgever voor een minder vergaande maatregel had moeten kiezen, zoals een officiële waarschuwing.

Snelle antwoorden en oplossingen

Top 1 oplossingen