Menu Zoek Bel ons Direct juridische advies
< terug naar

Arbeidsovereenkomst

Juridische oplossingen

0900 - 1411 (90 cpm max 30 euro)

Leden bellen dit lokaal nummer

stel je vraag of word direct lid!

  • Deskundig en snel advies
  • Direct een jurist aan de lijn
  • Op werkdagen van 8 tot 20 uur
Er bestaan twee soorten arbeidsovereenkomsten, de individuele arbeidsovereenkomst en de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). 


Individuele arbeidsovereenkomst

De individuele arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen een werkgever en een werknemer. Hierin worden twee soorten overeenkomsten onderscheiden: de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en voor onbepaalde tijd.

Een werknemer kan belangrijke rechten ontlenen aan een arbeidsovereenkomst, zoals ontslagbescherming en recht op loon tijdens ziekte. Niet in elke arbeidsverhouding is er sprake van een arbeidsovereenkomst. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een relatie opdrachtnemer-opdrachtgever.

Er is pas sprake van een arbeidsovereenkomst als aan drie belangrijke voorwaarden is voldaan:
  1. De werknemer is verplicht persoonlijk arbeid voor de werkgever te verrichten;
  2. De werkgever betaalt loon in ruil voor het werk dat de werknemer verricht (meestal is dat geld, maar (een gedeelte van) het salaris kan ook bestaan uit loon in natura);
  3. Er is sprake van een gezagsverhouding (de werknemer is verplicht de opdrachten of aanwijzingen van de werkgever op te volgen, zolang deze redelijk zijn).

Onderdelen van de arbeidsovereenkomst

In de meeste arbeidsovereenkomsten staan afspraken vastgelegd over arbeidsvoorwaarden, proeftijd, het concurrentiebeding en het relatiebeding. En hoe zit het met het opzeggen van je arbeidsovereenkomst of beëindiging ervan door de werkgever?

Arbeidsvoorwaarden

Er zijn in principe twee soorten arbeidsvoorwaarden: primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Onder primaire arbeidsvoorwaarden vallen over het algemeen loon, arbeidsduur, werktijden en vakantiedagen. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld een auto of laptop van de zaak, verlofregelingen, pensioen en reiskostenvergoedingen. Het is gebruikelijk om na je sollicitatiegesprek te gaan praten over de de arbeidsvoorwaarden waarop je bij je nieuwe werkgever gaat werken. Vaak wordt dit besproken in een arbeidsvoorwaardengesprek.

Proeftijd

Als je voor een nieuwe werkgever gaat werken, dan kan je werkgever in de arbeidsovereenkomst een proeftijd opnemen. Deze proeftijd biedt zowel jou als je werkgever de mogelijkheid om te kijken of de andere partij aan de verwachtingen voldoet. Bij een tijdelijk contract van minder dan 6 maanden is een proeftijd echter niet toegestaan. Lees meer over de proeftijd.

Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is een afspraak tussen jou en je werkgever, waarbij je wordt beperkt in je arbeidsmogelijkheden na het einde van de arbeidsovereenkomst. Uitgangspunt is dat je als werknemer gebonden bent aan het beding, indien het beding aan bepaalde voorwaarden voldoet. Lees meer over het concurrentiebeding.

Relatiebeding

Een relatiebeding is vergelijkbaar met een concurrentiebeding. Terwijl een concurrentiebeding zich doorgaans richt op verboden werkzaamheden bij een andere werkgever, ligt bij een relatiebeding de focus van het verbod op het onderhouden van zakelijke contacten met relaties van de oude werkgever. Lees meer over het relatiebeding.

Opzegtermijn arbeidsovereenkomst

Bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever of de werknemer rekening houden met een opzegtermijn. Voor de werknemer geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen varieert, afhankelijk van de duur van het dienstverband, van 1 tot 4 maanden. Er zijn echter situaties waarin hiervan afgeweken wordt. Lees meer over de opzegtermijn bij een arbeidsovereenkomst.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Zowel een werknemer als een werkgever kan de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken. Onder omstandigheden kan er grond zijn voor een transitievergoeding (vroeger ook wel de ontslagvergoeding genoemd), ten gunste van de werknemer. Lees meer over ontbinding en ontslag

De cao

Als er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing is, dan is zowel werknemer als werkgever gebonden aan de arbeidsvoorwaarden in de individuele arbeidsovereenkomst én de cao. Van een standaard-cao mag niet afgeweken worden. Is er sprake van een minimum-cao, dan mag je met jouw werkgever afspraken maken die gunstiger voor jou zijn dan wat in de cao staat, maar de werkgever mag geen afspraken met je maken die nadeliger voor jou zijn. Lees meer over de cao.

Meer artikelen over dit onderwerp

Ben ik als werknemer gebonden aan een concurrentiebeding?

30 nov 2016

Redactie JuroFoon
Ben ik als werknemer gebonden aan een concurrentiebeding?

Als je op zoek gaat naar een nieuwe baan, wil je natuurlijk gaan en staan waar je wil. Helaas kan dit niet als er een concurrentiebeding is opgenomen in je huidige contract. Je kunt dan niet zomaar overal aan de...

Bizarre zaak; de cocaïneverslaving (g)een reden voor ontslag?

31 okt 2016

Redactie JuroFoon
Bizarre zaak; de cocaïneverslaving (g)een reden voor ontslag?

Een werknemer die drugsverslaafd is, of die vanwege dubieuze redenen niet op zijn werk verschijnt kun je toch zeker ontslaan? Of niet? In een serie van drie artikelen bespreken we drie uitspraken van de rechter...

Wat je moet weten over reorganisaties

11 okt 2016

Redactie JuroFoon
Wat je moet weten over reorganisaties

De reorganisatie bij ING is een feit. Onder andere door toenemend gebruik van online-bankieren en de sterke concurrentie is de bank met de oranje leeuw genoodzaakt de komende jaren 7000 banen te schrappen. Maar wat...