Menu Zoek Bel ons Direct juridische advies
< terug naar

Salaris bij ziekte

Juridische oplossingen

0900 - 1411 (90 cpm max 30 euro)

Leden bellen dit lokaal nummer

stel je vraag of word direct lid!

  • Deskundig en snel advies
  • Direct een jurist aan de lijn
  • Op werkdagen van 8 tot 20 uur
Als je ziek bent dient jouw werkgever twee jaar lang je loon door te betalen. Je krijgt dan in ieder geval 70% van je loon. Als het in je arbeidsovereenkomst of in de cao staat opgenomen, kan het zijn dat er zogenaamde wachtdagen gelden. Dat zijn maximaal de eerste 2 dagen van je ziekte waarover de werkgever het loon niet hoeft door te betalen. Het is de werkgever niet toegestaan om hierover schriftelijk andere afspraken met je te maken. Er mogen dus nooit meer dan twee wachtdagen zijn.

Ziekte en minimumloon

Tijdens deze twee jaar van je ziekte wordt 70% van je loon doorbetaald. Hierbij geldt wel de regel dat je loon in het eerste jaar niet mag uitkomen onder het niveau van het minimumloon. Ook als je het minimumloon verdient, mag je tijdens het eerste jaar van je ziekte niet minder dan het minimumloon doorbetaald krijgen. Tijdens het tweede jaar van je ziekte mag je loon wel onder het minimumloon uitkomen.

Verplichtingen voor de werknemer en de werkgever

Als je ziek bent heb je de verplichting om je ziek te melden bij je werkgever en er alles aan te doen om zo snel mogelijk weer te herstellen. Ben je gedeeltelijk ziek, dan ben je verplicht om aangepast werk te doen. De werkgever is verplicht om je loon door te betalen en je zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Dit kan de werkgever mogelijk maken door een bedrijfsarts aan te stellen en mee te werken aan de re-integratieverplichtingen die er zijn.

Geen recht op doorbetaling loon

Volgens de wet zijn er een aantal gevallen waarin de werkgever het loon niet hoeft door te betalen. Dit is het geval als je:
  • opzettelijk ziek geworden bent;
  • valse informatie hebt verstrekt tijdens je sollicitatiegesprek (Let op: voor vragen rondom zwangerschap gelden andere regels. Je aanstaande werkgever mag hier namelijk geen vragen over stellen tijdens een sollicitatiegesprek. Gebeurt dit toch, dan mag je hierover liegen);
  • de genezing vertraagt of belemmert;
  • weigert passend werk te verrichten, dat is werk dat je ondanks je ziekte wel kunt doen;
  • weigert de voorschriften of maatregelen op te volgen;
  • weigert mee te werken aan een plan van aanpak waarin staat hoe je als werknemer zo snel en verantwoord mogelijk weer aan het werk kan;
  • te laat bent met het aanvragen van je WIA-uitkering.
Als je werkgever besluit om de doorbetaling van het loon te stoppen, moet hij direct de reden hiervoor geven. Een reden hiervoor kan zijn dat je je als werknemer niet aan de voorschriften houdt die de werkgever hanteert bij ziekteverzuim. Het doorgeven van het besluit met geldige reden kan mondeling, maar hij is wel verplicht een schriftelijke bevestiging te verstrekken.

Zodra je weer meewerkt aan de controlevoorschriften, moet de werkgever alsnog het loon over de betreffende periode uitbetalen. Als de werkgever zich aan de regels gehouden heeft, hoeft hij ook geen wettelijke rente of verhoging uit te betalen.

Meer artikelen over dit onderwerp

Min-max contract & ziekte: hoe zit dat?

26 mei 2017

Redactie JuroFoon
Min-max contract & ziekte: hoe zit dat?

Je werkt al een tijdje met een min-max contract bij je werkgever. Op een gegeven moment word je ziek. Je hebt gemiddeld meer gewerkt dan je minimale uren maar je krijgt wel maandelijk je minimale uren uitbetaald....