Menu Zoek Bel ons Direct juridische advies
< terug naar

Ontslag nemen

Juridische oplossingen

0900 - 1411 (90 cpm max 30 euro)

Leden bellen dit lokaal nummer

stel je vraag of word direct lid!

 • Deskundig en snel advies
 • Direct een jurist aan de lijn
 • Op werkdagen van 8 tot 20 uur
Het kan natuurlijk gebeuren dat je om een bepaalde reden besluit weg te gaan bij je werkgever. Je hebt bijvoorbeeld een nieuwe baan gevonden, je gaat verhuizen of emigreren. Op het moment dat je zelf besluit jouw arbeidsovereenkomst op te zeggen, kunnen er een aantal nadelige gevolgen zijn. Zo verspeel je het recht op een eventuele WW-uitkering. Daarnaast moet er in het arbeidscontract de mogelijkheid zijn opgenomen om het dienstverband te beëindigen.

Ontslag nemen bij contract bepaalde tijd

Als je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebt, dan moet er in je arbeidsovereenkomst of toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst de mogelijkheid zijn opgenomen om het dienstverband tussentijds op te zeggen. Is dat niet het geval, dan kun je ontslag nemen maar ben je tevens schadeplichtig naar je werkgever toe. Indien wel is overeengekomen dat je tussentijds kunt opzeggen, dan moet je de juiste opzegtermijn in acht nemen. Doe je dat niet, dan ben je ook schadeplichtig.

Het in acht nemen van de juiste opzegtermijn geldt niet voor ontslag nemen tijdens je proeftijd, ontslag nemen op staande voet en beëindiging van je arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Als je zelf op staande voet ontslag neemt, dan geldt er geen opzegtermijn. Ontslag nemen op staande voet kan trouwens alleen als er sprake is van een situatie waarin terecht niet meer van je gevraagd kan worden bij je werkgever te blijven. Het moet dus om een ernstige situatie gaan. Wil je ontslag nemen op staande voet? Neem dan contact op met een van onze juristen via 0900-1411, wij helpen je graag verder.

Het indienen van je ontslagbrief

Het maakt vaak niet uit hoe je jouw arbeidsovereenkomst opzegt, tenzij in de arbeidsovereenkomst of cao staat opgenomen hoe de opzegging moet gebeuren. Het is natuurlijk wel verstandig om je ontslagbrief aangetekend te versturen en het verzendbewijs te bewaren. Zo heb je later bewijs dat je een ontslagbrief hebt ingediend en per wanneer.

Wat moet er in de ontslagbrief staan?
De volgende zaken dien je in je ontslagbrief te vermelden:
 • Je persoonsgegevens;
 • De datum;
 • De opzegging van de arbeidsovereenkomst;
 • De datum waarop je uit dienst treedt;
 • De opzegtermijn;
 • Het verzoek om uitbetaling laatste loon, vakantiegeld, verlofdagen;
 • De dag waarop je eventuele bedrijfseigendommen inlevert;
 • Je handtekening.
Je dient de reden van opzegging schriftelijk aan te geven, als de werkgever expliciet hierom vraagt.

Vergoeding wanneer je zelf ontslag neemt

Transitievergoeding

Neem je zelf ontslag, dan zegt de wet dat je alleen recht hebt op een transitievergoeding als je de arbeidsovereenkomst als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever hebt beëindigd. Een voorwaarde is dan wel dat je minimaal 24 maanden in dienst bent geweest. Het maakt dan niet uit of je de arbeidsovereenkomst hebt opgezegd, of op verzoek bij de kantonrechter hebt laten ontbinden of na einde van rechtswege op jouw verzoek niet hebt laten voortzetten.

Is er geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever en neem je toch zelf ontslag, dan heb je natuurlijk geen recht op een transitievergoeding.

Billijke vergoeding

Wanneer je zelf ontslag neemt wegens het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van je werkgever dan kun je tevens bij de kantonrechter verzoeken om een billijke vergoeding. Ben je als werknemer korter dan 24 maanden in dienst geweest, dan heb je geen recht op een transitievergoeding maar zou je wel eventueel aanspraak kunnen maken op een billijke vergoeding als je werkgever ernstig te verwijten is. 

Ontslag nemen en WW-uitkering

Wil je aanspraak houden op een WW-uitkering, dan moet je voorkomen dat je verwijtbaar werkloos wordt. Daar is meestal sprake van als het dienstverband is beëindigd op jouw verzoek of door verwijtbaar gedrag van jouw kant.

Als er dusdanige redenen waren dat het niet van je gevraagd kan worden om bij je werkgever te blijven, dan kan het zijn dat je wel het recht op een WW-uitkering kunt behouden. Wil je ontslag nemen vanwege een dringende reden? Neem dan contact op met een van onze juristen via 0900-1411. Wij staan je dan direct bij met juridisch advies.

Meer artikelen over dit onderwerp

Bizarre zaak: Dronken op de borrel? Liever niet!

02 jan 2017

Redactie JuroFoon
Bizarre zaak: Dronken op de borrel? Liever niet!

Altijd gezellig, die kerst- en nieuwjaarsborrels van je werk. Er wordt wijn en bier geschonken en dit sla je natuurlijk niet af. In deze Bizarre zaak laten we zien dat er hele nare gevolgen aan kunnen zitten als je...

Particulieren arbeidsrecht

15 mei 2016

Redactie JuroFoon
Ik heb het gehad, ik neem ontslag!

Een wereldreis maken, een nieuwe baan vinden, de loterij winnen, een conflict op de werkvloer of gewoon omdat het kan! Soms is er een reden om zelf jouw arbeidsovereenkomst te beëindigen. Zelf het initiatief nemen...