Menu Zoek Bel ons Direct juridische advies
< terug naar

Ontslag via kantonrechter

Juridische oplossingen

0900 - 1411 (90 cpm max 30 euro)

Leden bellen dit lokaal nummer

stel je vraag of word direct lid!

  • Deskundig en snel advies
  • Direct een jurist aan de lijn
  • Op werkdagen van 8 tot 20 uur
Bij een ontbindingsprocedure voor de kantonrechter verzoekt je werkgever de rechter om ontbinding van je arbeidsovereenkomst.

Vanaf 1 juli 2015 is ontslag slechts mogelijk op specifieke ontslaggronden. Voor elke ontslaggrond geldt een vooraf vastgestelde procedure. Kiezen voor een bepaalde ontslagroute zoals in het oude ontslagrecht is niet meer mogelijk. Bij ontslag wegens persoonlijke redenen zal de werkgever een ontbindingsverzoek moeten voorleggen aan de kantonrechter.

Onder persoonlijke redenen, waarvoor de werkgever opzegging van het dienstverband moet verzoeken bij de kantonrechter, worden de volgende situaties verstaan:

  • veelvuldig ziekteverzuim
  • onvoldoende functioneren
  • verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
  • werkweigering wegens een ernstig gewetensbezwaar
  • een verstoorde arbeidsverhouding
  • andere omstandigheden
De grond “andere omstandigheden” is een restgrond die bij hoge uitzondering kan worden aangevoerd.

Dossieropbouw bij ontbinding 

Een werkgever zal bij een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst de aangevoerde reden voor ontslag moeten onderbouwen en bewijzen. Een goed opgebouwd personeelsdossier is daarbij noodzakelijk. Een rechtbank is verplicht om een dergelijk verzoek af te wijzen, wanneer het dossier daarvoor onvoldoende onderbouwing biedt.

Ontbindingsprocedure

Bij een ontbindingsprocedure voor de kantonrechter verzoekt je werkgever eerst de rechtbank om ontbinding van je arbeidsovereenkomst. Het is belangrijk dat je na het verzoekschrift van je werkgever op tijd een verweerschrift bij de rechtbank indient om je rechten zoveel mogelijk zeker te stellen. Bij het ontbreken van een goed verweerschrift loop je wellicht een vergoeding mis en loop je het risico geen WW-uitkering te ontvangen of andere zaken waar je recht op hebt.

De volgende stap in de ontslagprocedure is een mondelinge behandeling van de zaak voor de rechtbank. Na de mondelinge behandeling volgt in de regel de uitspraak, waaruit blijkt of de arbeidsovereenkomst wel of niet in stand blijft. Ook over een eventueel gevorderde transitievergoeding door werknemer en wie er op moet draaien voor de juridische kosten doet de rechtbank uitspraak.

In het nieuwe ontslagrecht zijn er mogelijkheden als men het niet eens is met de beslissing van de rechtbank. Zo kunnen zowel werknemer als werkgever na een beslissing van de rechtbank binnen 3 maanden in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.

Wetswijziging door Wet Werk en Zekerheid

Het nieuwe ontslagrecht maakt deel uit van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Het eerste deel hiervan trad op 1 januari 2015 in werking. Hierbij werden er veranderingen doorgevoerd met betrekking tot de proeftijd, het concurrentiebeding en de loondoorbetaling bij oproepkrachten. Ook werd de zogenaamde aanzegplicht ingevoerd. Sinds 1 juli 2015 is het ontslagrecht drastisch gewijzigd.

Sinds 1 juli 2015 geldt het nieuwe ontslagrecht. Deze wijziging brengt onder meer met zich mee dat een werkgever niet meer kan kiezen voor een bepaalde ontslagroute. Afhankelijk van de reden van het ontslag, is de ontslagprocedure vooraf bepaald.

Ook naar de kantonrechter

Ook de opzeggingsgronden ‘bedrijfseconomische redenen’ en ‘langdurige arbeidsongeschiktheid’ zijn gronden waarover de kantonrechter zich kan buigen en uitlaten. De wet geeft aan dat voor deze opzeggingsgronden de ontslagroute naar het UWV moet worden gevolgd. Als er geen toestemming wordt gegeven door het UWV voor het ontslag bij bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, kan de werkgever dit voorleggen aan de kantonrechter.

Meer artikelen over dit onderwerp

Werknemer ontslaan wegens disfunctioneren: wat moet je doen?

03 mrt 2017

Redactie JuroFoon
Werknemer ontslaan wegens disfunctioneren: wat moet je doen?

Een werknemer ontslaan wegens slecht functioneren doe je niet zomaar: je moet dit aanvragen via de kantonrechter. Ook wordt er van jou verwacht dat jij er alles aan hebt gedaan om je werknemer te helpen.

Bizarre ontslagzaak: Demente vrouw hele nacht op het toilet

30 jan 2017

Redactie  JuroFoon
Bizarre ontslagzaak: Demente vrouw hele nacht op het toilet

In deze Bizarre Zaak heeft een medewerker van een verzorgingstehuis een ernstige fout gemaakt. Hij heeft namelijk een dementerende vrouw een nacht lang op het toilet laten zitten. Volgens de werkgever is dit reden...

Bizarre zaak: Dronken op de borrel? Liever niet!

02 jan 2017

Redactie JuroFoon
Bizarre zaak: Dronken op de borrel? Liever niet!

Altijd gezellig, die kerst- en nieuwjaarsborrels van je werk. Er wordt wijn en bier geschonken en dit sla je natuurlijk niet af. In deze Bizarre zaak laten we zien dat er hele nare gevolgen aan kunnen zitten als je...