Menu Zoek Bel ons Direct juridische advies
< terug naar

Op staande voet ontslagen

Juridische oplossingen

0900 - 1411 (90 cpm max 30 euro)

Leden bellen dit lokaal nummer

stel je vraag of word direct lid!

 • Deskundig en snel advies
 • Direct een jurist aan de lijn
 • Op werkdagen van 8 tot 20 uur
Ontslag op staande voet is enorm ingrijpend. Het heeft namelijk niet alleen tot gevolg dat je arbeidsovereenkomst onmiddellijk eindigt, het betekent ook dat je je recht op een WW-uitkering verliest. Als je op staande voet ontslagen bent, ben je namelijk schuldig aan je eigen ontslag, ook wel verwijtbaar werkloos genoemd.

Wanneer mag ontslag op staande voet?

Je werkgever moet een dringende reden hebben, als hij je per direct wil ontslaan. Ontslag op staande voet wordt daarom ook wel ontslag wegens een dringende reden genoemd. Onder dringende reden wordt verstaan: een bepaalde gedraging of eigenschap van de werknemer die ervoor zorgt dat van de werkgever niet meer gevraagd kan worden dat hij de werknemer in dienst houdt.

Voorbeelden zijn:
 • verduistering;
 • diefstal;
 • mishandeling, ernstige belediging of bedreiging van de werkgever, zijn familieleden of werknemers;
 • hardnekkig weigeren om opdrachten uit te voeren.
Hoewel een werkgever al vrij snel kan en zal aannemen dat er sprake is van een dringende reden, blijkt uit uitspraken van de rechter vaak dat er in de praktijk geen dringende reden was. Als je dus op staande voet ontslagen bent, is het goed om het daar niet bij te laten zitten. Neem contact op met een van onze juristen via 0900-1411, wij helpen je dan direct verder en bekijken samen of we je ontslag kunnen aanvechten.

Neem de volgende stappen

 • Stap 1: Schriftelijk bezwaar
  Dien schriftelijk bezwaar in tegen het ontslag op staande voet bij je werkgever.  Hiermee teken je protest aan tegen het ontslag op staande voet. Geef hierbij tevens aan dat je beschikbaar bent voor werk.
 • Stap 2: Naar de kantonrechter
  Dien binnen 2 maanden na het ontslag een verzoekschrift tot vernietiging van het ontslag in bij de kantonrechter. Ben je te laat, dan kun je je ontslag op staande voet niet meer aanvechten. Laat je bijstaan door onze juristen om een verzoekschrift in te dienen. Je kunt ons bereiken via 0900-1411.
 • Stap 3: Vraag om vergoedingen en achterstallig loon
  Vraag naast de vernietiging van het ontslag ook om achterstallig loon. Daarnaast kun je vragen dat de werkgever opdraait voor de buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten.
  Afhankelijk van jouw situatie kun je ook een aantal vergoedingen vorderen van jouw werkgever omdat het ontslag op staande voet naar jouw mening ten onrechte is gegeven. De rechter zal dit dan meenemen in zijn oordeel.

Gelijktijdige mededeling vereist

Is er sprake van een dringende reden die voor het ontslag op staande voet kan zorgen, dan moet je werkgever dat direct aan jou meedelen op het moment dat het voorval zich voordoet. Dit mag dus niet enkele uren of dagen later.

De werkgever moet het ontslag dus direct melden en meteen aangeven wat de dringende reden is voor het ontslag. Als je werkgever te lang wacht met het geven van ontslag, dan is er geen sprake meer van een dringende reden. Het gevolg hiervan is dat het ontslag op staande voet niet meer rechtsgeldig is. Heeft jouw werkgever volgens jou te lang gewacht met het geven van ontslag? Neem dan contact op met een van onze juristen via 0900-1411. Wij bekijken dan samen of we je ontslag kunnen aanvechten.

Onterecht ontslag op staande voet

Als het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig gegeven is, kan het door een rechter ongedaan gemaakt worden. Als werknemer zal je dan wel binnen 2 maanden een procedure moeten starten bij de kantonrechter om het ontslag te laten vernietigen.

Oordeelt de rechter dat het ontslag op staande voet inderdaad ten onrechte is gegeven dan kan je werkgever veroordeeld worden om je achterstallig loon met terugwerkende kracht te betalen. Ook kan het zo zijn dat je werkgever andere vergoedingen zal moeten betalen, zoals een billijke vergoeding. Daarnaast kan het mogelijk zijn dat je werkgever je gewoon weer ‘terug zal moeten nemen’.

Wetswijziging per 1 juli 2015

Vroeger kon een werknemer die het niet eens was met een ontslag via een kort geding verzoeken om een vergoeding of wedertewerkstelling. Sinds 1 juli 2015 is deze regeling door het nieuwe ontslagrecht komen te vervallen. Een werknemer die op staande voet ontslagen wordt moet altijd de kantonrechter vragen om dat ontslag te laten vernietigen. Het verzoekschrift daartoe moet wel binnen twee maanden na het moment van het ontslag worden ingediend bij de rechtbank. Laat je als werknemer het termijn van 2 maanden verstrijken dan verlies je alle mogelijkheden om het ontslag op staande voet aan te vechten.

Snelle antwoorden en oplossingen

Top 1 oplossingen

Meer artikelen over dit onderwerp

Wat te doen bij cybercrime

03 jan 2017

Redactie JuroFoon
Wat te doen bij cybercrime

Elektronische apparaten en het internet zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Het negatieve gevolg is wel dat cybercrime steeds groter is geworden in de afgelopen jaren. Nu vraag je je natuurlijk af...

Bizarre zaak: Dronken op de borrel? Liever niet!

02 jan 2017

Redactie JuroFoon
Bizarre zaak: Dronken op de borrel? Liever niet!

Altijd gezellig, die kerst- en nieuwjaarsborrels van je werk. Er wordt wijn en bier geschonken en dit sla je natuurlijk niet af. In deze Bizarre zaak laten we zien dat er hele nare gevolgen aan kunnen zitten als je...