Menu Zoek Bel ons Direct juridische advies
< terug naar

Vakantie

Juridische oplossingen

0900 - 1411 (90 cpm max 30 euro)

Leden bellen dit lokaal nummer

stel je vraag of word direct lid!

  • Deskundig en snel advies
  • Direct een jurist aan de lijn
  • Op werkdagen van 8 tot 20 uur
Iedereen met een arbeidsovereenkomst heeft een wettelijk recht op vakantiedagen en vakantiegeld.

Bij vakantiedagen wordt een onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Per jaar heb je als werknemer recht op minstens vier keer het aantal overeengekomen aantal arbeidsuren per week. Als je bijvoorbeeld 24 uur per week werkt, heb je recht op 96 vakantie-uren per jaar. De verlofdagen die je als werknemer meer krijgt dan het verplichte minimum worden gezien als bovenwettelijke verlofdagen. Het bestempelen als bovenwettelijke dagen kan van belang zijn voor bepaalde wettelijke verplichtingen of rechten. De opbouw van het aantal vakantiedagen hangt af van verschillende factoren, waarvan de arbeidsomvang de belangrijkste is. Er zijn situaties waarin de opbouw van vakantiedagen niet doorloopt; dit is bijvoorbeeld het geval bij ouderschapsverlof. Je hebt ook recht op jaarlijks vakantiegeld (vakantietoeslag) van minimaal 8% van het bruto jaarsalaris. Als je ziek bent, loopt de opbouw van je vakantiegeld door.

Vakantiedagen meenemen

Je mag opgebouwde vakantiedagen niet onbeperkt meenemen. Sinds 1 januari 2012 ben je wettelijk verplicht om je wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar op te nemen. De bovenwettelijke vakantiedagen mag je zelfs 5 jaar meenemen ná het jaar waarin je ze hebt opgebouwd.

Vakantiedagen opnemen

Een werkgever heeft de plicht om vakantiedagen vast te stellen die de werknemer wenst. In principe kan jij als werknemer dus vakantiedagen opnemen wanneer je dat wenst, maar hierop zijn wel uitzonderingen. Zo kan de werkgever verlangen dat je je planning aanpast. In sommige gevallen is er sprake van verplichte vakantiedagen, waarbij de werknemer verplicht is om een dag of periode vrij te nemen.

Vakantiedagen en -geld tijdens ziekte

Ben je ziek (kort- of langdurend), dan heb je recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als gezonde werknemers. De opbouw van vakantiedagen loopt tijdens ziekte dus gewoon door. Wel is het zo dat als je tijdens ziekte 70% van je loon ontvangt, je ook over dat loon vakantiegeld opbouwt. Raadpleeg altijd de cao die op jouw branche van toepassing is; het kan zijn dat de werkgever daar andere afspraken voor heeft.

Een verlofaanvraag kan bij gewichtige redenen afgekeurd worden

Wanneer je een verlofaanvraag indient mag je werkgever dit alleen weigeren als hier gewichtige redenen voor zijn. Van gewichtige redenen is sprake als het verlof tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering zou leiden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer meerdere werknemers tegelijkertijd verlof willen opnemen. Als je werkgever niet binnen twee weken na de verlofaanvraag kenbaar maakt dat er sprake is van gewichtige redenen waardoor verlof niet goedgekeurd kan worden, dan wordt de verlofaanvraag automatisch goedgekeurd. Je werkgever kan een vastgestelde vakantie wegens zwaarwichtige redenen wijzigen. Dan is de werkgever wel aansprakelijk voor de schade die je als werknemer daardoor lijdt.

Wettelijk aantal vakantiedagen per jaar

Je werkgever is verplicht om een minimum aantal vakantiedagen toe te kennen en je ook in de gelegenheid te stellen deze op te nemen. Het wettelijke aantal vakantiedagen per jaar is 4x het aantal werkdagen per week. Bijvoorbeeld: heb je een fulltime dienstverband, dan geldt: 4x5 (dagen) = 20 vakantiedagen.

Meer artikelen over dit onderwerp

Praktijkvoorbeeld: misleidende aanbieding in reisbrochure

09 apr 2017

Redactie JuroFoon
Praktijkvoorbeeld: misleidende aanbieding in reisbrochure

Je boekt een reis en gaat ervan uit dat alles goed verzekerd is, zo staat het tenminste in de brochure. Maar als puntje bij paaltje komt en er toch iets misgaat, moet je opeens zelf betalen. De reisorganisatie...

Einde dienstverband, wat als je te veel vakantiedagen hebt opgenomen?

06 sep 2016

Redactie JuroFoon
Einde dienstverband, wat als je te veel vakantiedagen hebt opgenomen?

Je gaat weg bij je huidige werkgever, maar wat als je te veel vakantiedagen hebt opgenomen? Mag de werkgever die verrekenen met je salaris?

Met je kind op vakantie? Denk aan goedkeuring van de andere ouder!

13 jun 2016

Redactie JuroFoon
Met je kind op vakantie? Denk aan goedkeuring van de andere ouder!

De vakantieperiode staat voor de deur en daarmee het moment voor ouders om voorbereidingen te treffen om met je kind op vakantie te gaan. Natuurlijk staat een eigen paspoort of identiteitskaart voor je kind op je...