Menu Zoek Bel ons Direct juridische advies
< terug naar

Calamiteitenverlof

Juridische oplossingen

0900 - 1411 (90 cpm max 30 euro)

Leden bellen dit lokaal nummer

stel je vraag of word direct lid!

  • Deskundig en snel advies
  • Direct een jurist aan de lijn
  • Op werkdagen van 8 tot 20 uur
Als je gedurende een korte tijd je arbeid niet kunt verrichten, heb je wettelijk gezien wel recht op doorbetaling van het loon. Hoe lang een ‘korte tijd’ is, wordt niet genoemd, maar de wet zegt wel dat het ‘billijk’ moet zijn. Dat houdt in dat de tijd dat je niet kunt werken in verhouding moet zijn tot de calamiteit die voorgevallen is.

Onder calamiteit verstaat de wet:

  • een onvoorziene omstandigheid die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergt;
  • zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden;
  • een verplichting die door de wet is opgelegd en waarvoor geen vergoeding is vastgelegd, denk bijvoorbeeld aan het aangifte doen van een geboorte of het uitoefenen van je stemrecht (stemmen).
Het is vaak niet duidelijk wat er onder persoonlijke omstandigheden valt, daarom zetten we een aantal voorbeelden op een rijtje:

  • de bevalling van je echtgenote, partner of persoon met wie je ongehuwd samenwoont;
  • het overlijden of de lijkbezorging van een huisgenoot, bloed- of aanverwant in de rechte lijn (ouder-kind) of tweedegraads (broers, zussen, opa of oma).
  • een spoedeisend, onvoorzien of een niet buiten de werktijd te plannen bezoek aan een arts of ziekenhuis. Het begeleiden van je partner, kind of familielid valt daar ook onder;
  • noodzakelijke verzorging op de eerste ziektedag van je kind, echtgenoot familielid.
Wil je meer weten rondom verlof bij een sterfgeval of begrafenis? Lees verder over verlof bij overlijden

Duur van het verlof en doorbetaling van het loon

De wet zegt dat de duur van het verlof billijk moet zijn. Dat houdt in dat je niet langer afwezig mag zijn dan redelijk is voor de calamiteit waar je mee te maken hebt. Het kan dus gaan om een paar uur tot een paar dagen. Tijdens het verlof heb je recht op 100% doorbetaling van het loon.

Melden van het verlof

Het melden van je verlof moet zo snel mogelijk gebeuren onder opgave van reden waarom je niet kunt werken. Het maakt niet uit op welke manier je de melding doet. Dit mag schriftelijk, mondeling of per e-mail gebeuren. De werkgever kan je aanvraag voor verlof niet weigeren. Het gaat dus meer om een mededeling dan een verzoek. Het is wel belangrijk dat je je als werknemer houdt aan de meldingsplicht en dat je duidelijk aangeeft waarom je niet aanwezig bent. Als je ongeoorloofd afwezig bent, dan mag de werkgever het loon over de niet gewerkte uren inhouden.