Menu Zoek Bel ons Direct juridische advies
< terug naar

Ziekte

Juridische oplossingen

0900 - 1411 (90 cpm max 30 euro)

Leden bellen dit lokaal nummer

stel je vraag of word direct lid!

  • Deskundig en snel advies
  • Direct een jurist aan de lijn
  • Op werkdagen van 8 tot 20 uur
Ziek thuiszitten is voor niemand leuk. Toch is het zo dat je bescherming krijgt van de wet als je ziek bent. De wet beschermt je positie binnen een bedrijf wanneer je ziek bent en ook je recht op loon wordt beschermd. Zo regelt de wet dat je de eerste twee jaren een groot deel van je loon krijgt doorbetaald. Natuurlijk bestaan hier enkele uitzonderingen op. Ook kan de werkgever in deze twee jaar de arbeidsovereenkomst in principe niet opzeggen. Dit wil niet zeggen dat je als werknemer stil kan blijven zitten. Zowel de werkgever als de werknemer moet moeite doen om de herstelperiode te bespoedigen. Dit heet het re-integratietraject.

Wanneer is er sprake van ziekte?

Het hebben van een medische beperking wil niet meteen zeggen dat je ziek bent. Ook in de wet niet. Pas wanneer je door deze beperkingen niet meer in staan bent om je werkzaamheden, of een deel daarvan, goed uit te voeren, word je aangemerkt als zijnde ziek. Het kan dus per beroep verschillen of je je werkzaamheden nog goed kan uitvoeren of niet. Een bakker die zijn arm breekt, zal zijn werk niet goed kunnen doen en is volgens de wet aan te merken als ziek. De reden van de medische beperking, oftewel het ziek zijn, is niet van belang. Wel mag de werkgever aan de bedrijfsarts vragen om vast te stellen of er sprake is van ziekte. Wil je weten hoe het in jouw situatie zit? Neem dan gerust contact op met JuroFoon via 0900-1411 en wij helpen je graag verder.

Arbeidsconflict en ziekmelding lopen soms door elkaar. Het is mogelijk dat de werknemer ziek is geworden als gevolg van het arbeidsconflict (situatieve arbeidsongeschiktheid) of dat de ziekmelding het begin is van een arbeidsconflict. In beide gevallen kan daardoor de situatie op scherp worden gezet en kan dit nadelige gevolgen hebben voor de werknemer.

Hoogte van het loon tijdens ziekte

Je werkgever heeft de plicht om twee jaar lang je loon door te betalen als je ziek bent. Je krijgt tijdens je ziekte in ieder geval 70% van je loon. Onder loon wordt dan het maximum dagloon verstaan. Het kan zo zijn dat er in je arbeidscontract of cao is afgesproken dat je de eerste twee dagen dat je ziek bent je geen loon ontvangt. Dit zijn zogenoemde wachtdagen. Om je recht op loon tijdens ziekte te behouden, dien je je wel aan de verzuimregels te houden zolang deze redelijk zijn.
Tijdens het eerste ziektejaar mag je loon niet lager zijn dan het minimumloon. In het tweede ziektejaar mag je loon wel onder het minimumloon komen. Als je na een periode van ziekte weer aan het werk gaat en je wordt opnieuw ziek, dan gelden aanvullende regels. Lees hier meer over op de pagina Salaris bij ziekte.

Arbeidsongeschikt

Je bent arbeidsongeschikt als je door ziekte, een handicap of bijvoorbeeld letsel als gevolg van een ongeval je werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet meer kunt uitoefenen. Ben je langdurig ziek, dan treden na 2 jaar de regelingen voor arbeidsongeschiktheid in werking. Je komt dan mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering (Werk werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Hiervoor wordt je gekeurd door een arts en een arbeidsdeskundige van het UWV. Zij bepalen voor hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent. De arts beoordeelt je arbeidsbeperkingen en de arbeidsdeskundige bepaalt welk soort werk je nog aankunt. Ben je minstens 35% arbeidsongeschikt, dan heb je recht op een WIA-uitkering.

Snelle antwoorden en oplossingen

Top 1 oplossingen

Meer artikelen over dit onderwerp

Ziek thuis, en nu?

15 jun 2017

Redactie  JuroFoon
Ziek thuis, en nu?

Je hebt je ziek gemeld bij je baas. Na een stressvolle periode gaat het nu echt niet meer. Je bent zowel mentaal als lichamelijk helemaal op, en je verwacht ook niet dat je snel weer in staat bent om je werk weer op...