Menu Zoek Bel ons Direct juridische advies
< terug naar

Echtscheidingsprocedure

Juridische oplossingen

0900 - 1411 (90 cpm max 30 euro)

Leden bellen dit gratis nummer

Of stel je vraag!

 • Deskundig en eerlijk advies
 • Direct een jurist aan de lijn
 • Op werkdagen van 8 tot 20 uur
De beslissing is genomen: jullie gaan scheiden. Geen leuke gebeurtenis om tijd in te steken, maar wel belangrijk om juiste afspraken te maken en juist vast te leggen.

Het begint bij het kiezen tussen een gemeenschappelijk verzoek (overlegscheiding d.m.v. een mediator) of een eenzijdig verzoek (ook wel een vechtscheiding genoemd). Gehuwden scheiden verplicht via een rechter, net zoals geregistreerd partners met minderjarige kinderen. Zonder minderjarige kinderen mogen geregistreerd partners via advocaat of notaris scheiden. De afspraken die je maakt kun je vastleggen in een convenant en/of ouderschapsplan. Na de uitspraak van de rechter en het tekenen van de akte van berusting wordt de echtscheiding ingeschreven bij de gemeente.

Neem de volgende stappen

 • Stap 1: Afspraken maken

  Onder begeleiding van een scheidingsmediator worden gezamenlijke afspraken gemaakt (onder andere over de zorg voor de kinderen, kinderalimentatie, verdeling van het vermogen, wonen, partneralimentatie, pensioen). Hierbij is het van belang dat ook de juridische, fiscale en financiële gevolgen van bepaalde wensen of afspraken goed inzichtelijk worden gemaakt, om problemen en/of discussies in de toekomst te voorkomen.

 • Stap 2: Convenant en/of ouderschapsplan maken
  De afspraken worden vastgelegd in een convenant en als er minderjarige kinderen zijn, dan worden de afspraken met betrekking tot de kinderen vastgelegd in een ouderschapsplan.
 • Stap 3: Ondertekenen

  Als het convenant door beide partners is getekend, wordt het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding via een advocaat ingediend bij de rechtbank. Dit wordt veelal door de mediator geregeld.

 • Stap 4: Document wordt gecontroleerd door de rechtbank
  De rechtbank toetst of de afspraken niet in strijd zijn met de wet- en regelgeving. Als er minderjarige kinderen van 12 jaar of ouder zijn, worden deze door de rechtbank naar hun mening gevraagd over de over hen gemaakte afspraken in het ouderschapsplan. Het echtscheidingsverzoek wordt schriftelijk door de rechtbank afgehandeld (er vinden geen zittingen plaats). De rechtbank legt de echtscheiding en indien verzocht de afspraken uit het convenant vast in een beschikking.
 • Stap 5: Beschikking en akte van berusting ondertekenen

  Beide partners ontvangen de beschikking en een akte van berusting ter ondertekening voor akkoord, waarna de beschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Indien de akte van berusting niet door beiden wordt getekend en er in de tussentijd geen hoger beroep is ingesteld, kan de beschikking na een termijn van 3 maanden door één van beiden worden ingeschreven.

 • Stap 6: Scheiding is definitief
  Nadat inschrijving bij de gemeente heeft plaatsgevonden, is de echtscheiding definitief.

Schulden bij scheiding

Bij scheiden maak je ook afspraken over je schulden, maar voor wie is de rekening als er schulden worden gemaakt tijdens de scheiding? Sinds 1 januari 2012 is de gemeenschap van goederen ontbonden wanneer het echtscheidingsverzoek is ingediend bij de Rechtbank. Als er schulden worden gemaakt tussen de indiening en de inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente, kunnen deze deze kosten voor beide partners in rekening worden gebracht. Om dit te voorkomen kun je het verzoekschrift in laten schrijven in het huwelijksgoederenregister. Nieuwe schuldeisers van de ene partner kunnen dan vanaf de datum van het indienen van het verzoekschrift de andere partner niet meer financieel aansprakelijk stellen. 

In het buitenland getrouwd

Als jullie in een ander land gehuwd zijn, moet altijd eerst vastgesteld worden of er sprake is van een huwelijk volgens Nederlands recht en of de Nederlandse rechter wel bevoegd is om de scheiding uit te spreken. Daarna is het belangrijk dat wordt vastgesteld of de Nederlandse wettelijke regels van toepassing zijn, of de regels van een ander land. Denk bijvoorbeeld aan alimentatie, vermogen, pensioen of het maken van afspraken over de kinderen. Welk recht van toepassing is kan per onderwerp anders zijn. Ook kunnen andere fiscale regels van invloed zijn, bijvoorbeeld bij buitenlands inkomen. De scheiding bij het huwelijk dat in het buitenland is gesloten, wordt ingeschreven in Den Haag. 

Meer artikelen over dit onderwerp

Stappenplan Scheiden

13 sep 2016

Redactie JuroFoon
Stappenplan Scheiden

Het besluit is genomen, jullie gaan scheiden. Maar hoe ziet het traject er vanaf dat punt uit? Welke stappen moet je zetten? En kun je met een mediator af of heb je een advocaat nodig? En hoe gaat dat dan in zijn...