Menu Zoek Bel ons Direct juridische advies
< terug naar

Huurwoning

Juridische oplossingen

0900 - 1411 (90 cpm max 30 euro)

Leden bellen dit lokaal nummer

stel je vraag of word direct lid!

  • Deskundig en snel advies
  • Direct een jurist aan de lijn
  • Op werkdagen van 8 tot 20 uur

Het huurrecht regelt in het algemeen de rechten en plichten van een huurder en verhuurder. Veel regels zijn daarbij dwingend van aard. Het huurrecht is van toepassing als er sprake is van een huurovereenkomst: een verhuurder verhuurt een pand, een zaak of een gedeelte daarvan aan een huurder, terwijl de huurder in ruil daarvoor huurpenningen betaalt.

Het huurrecht is dus niet alleen van toepassing op woningen. Allerlei zaken kunnen worden gehuurd, zoals een auto of een fiets. Voor de huur van woningen en bedrijfsruimten gelden naast de algemene huurregels echter ook specifieke huurregels die de huurder van een woning of een bedrijfsruimte meer bescherming bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meer bescherming bij opzegging van de huur door de verhuurder. 

De huurder wordt in Nederland beschermd doordat het huurrecht veelal dwingend van aard is. Dit betekent dat in de huurovereenkomst meestal niet van de wettelijke bepalingen mag worden afgeweken. Zo bepaalt de wet onder andere: 

Maar niet alle huurzaken zijn wettelijk geregeld. Zo bepaalt de wet niets over een kooprecht van een huurder, terwijl je hier wel met de verhuurder afspraken over kunt maken.

Huurbescherming

Een verhuurder kan niet zomaar de huur opzeggen. Dit heet huurbescherming. Dit betekent dat je als huurder niet zomaar je huurwoning uitgezet kunt worden. Hier staat wel tegenover dat je tijdig en volledig de huurprijs dient te betalen. Een huurachterstand is een grond voor opzegging. Er is dan sprake van wanprestatie, omdat je niet aan de huurovereenkomst voldoet. Je gedraagt je niet als goed huurder. 

Een verhuurder kan eenzijdig de huur opzeggen, maar als de huurder niet instemt met de opzegging, dan blijft de huurovereenkomst in stand. Alleen met toestemming van de rechter kan de verhuurder dan rechtsgeldig de huurovereenkomst doen eindigen. De rechter kan deze toestemming geven indien er sprake is van een van de wettelijke opzeggingsgronden. 

De wettelijke opzeggingsgronden zijn: 

  • De huurder gedraagt zich niet als een goed huurder
  • In de huurovereenkomst is een diplomatenclausule opgenomen
  • De verhuurder heeft de woning nodig wegens dringend eigen gebruik
  • De huurder weigert een redelijk voorstel voor een nieuwe huurovereenkomst
  • De verhuurder wil een bestemmingsplan verwezenlijken
  • Bij verhuur van onzelfstandige woonruimte waarin de verhuurder zijn hoofdverblijf heeft (ook wel hospita verhuur), mag de verhuurder de eerste 9 maanden zonder opgave van reden opzeggen. Na deze 9 maanden wordt een belangenafweging gemaakt tussen de belangen van de verhuurder bij beëindiging van de huur en de belangen van de huurder bij voortzetting.
Niet elke huurder krijgt huurbescherming. Zo is deze bescherming niet van toepassing op woonschepen, winkelwoningen, vakantiewoningen en verzorgingstehuizen. Als de verhuurder failliet gaat, kun je evenmin een beroep doen op huurbescherming. Ook als onderhuurder van een zelfstandige woonruimte ontvang je huurbescherming. Gaat het om de onderhuur van een onzelfstandige woonruimte, zoals een kamer, dan biedt de wet geen recht op huurbescherming.

Huurbescherming bij huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Ook als je een huurovereenkomst voor bepaalde tijd hebt, krijg je huurbescherming. De huur eindigt niet automatisch doordat de afgesproken huurperiode is afgelopen. De huur loopt na het einde van de bepaalde tijd gewoon door. Nog steeds moet de verhuurder de huur opzeggen waarbij er sprake moet zijn van een opzeggingsgrond zoals neergelegd in de wet. Let op: dit is gewijzigd per 1 juli 2016!

Meer artikelen over dit onderwerp

Je te koop staande woning verhuren met de Leegstandwet

18 okt 2016

Redactie JuroFoon
Je te koop staande woning verhuren met de Leegstandwet

Heb je een woning te koop staan, maar zijn er nog geen kopers in zicht? Dan kun je jouw woning tijdelijk verhuren onder de Leegstandwet. Maar hoe zit dat precies? En waar moet je rekening mee houden? JuroFoon zet...

Ik word gek van mijn buren!

27 sep 2016

Redactie JuroFoon
Ik word gek van mijn buren!

Afgelopen zaterdag was het Burendag. Een jaarlijks terugkerend feest, waarbij buren gezellig samenkomen en zich inzetten voor de buurt. Velen zullen op deze dag hun fijne relatie met de buren hebben gevierd, maar...

Belangrijk: veranderingen in het huurrecht per 1 juli 2016

19 jul 2016

Redactie JuroFoon
Belangrijk: veranderingen in het huurrecht per 1 juli 2016

Huurders opgelet! Per 1 juli 2016 zijn een aantal regels in het huurrecht gewijzigd. Vanaf dat moment is namelijk de Wet doorstroming huurmarkt 2015 van kracht.